ABC dla NGO, czyli jak założyć Organizację Pozarządową

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych zaprasza aktywistów społecznych oraz osoby, szczególnie zainteresowane założeniem Organizacji Pozarządowej do udziału w cyklu szkoleniowym ABC dla NGO, czyli jak założyć Organizację Społeczną. Cykl odbędzie się w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2 Małopolska Zachodnia (powiaty oświęcimski, olkuski, chrzanowski, wadowicki). Na cykl składa się osiem szkoleń.

Zgłoszenia na pierwsze szkolenie przyjmowane są do 4 maja. Zalecamy szybsze zapisy na wszystkie szkolenia, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.   

Poniżej znajduje się informacja o szkoleniach oraz linki do rejestracji. Szczegółowe programy oraz informację o prowadzących znajdą Państwo w osobnych załącznikach. 

Wszystkie szkolenia odbędą się w formie online. Po zgłoszeniu, każdy z Państwa otrzyma mailowo link do spotkania. 

Rejestracja na szkolenie: 

Rejestracja na szkolenie jest wymagana i odbywa się przez uzupełnienie formularzy (linki pod opisami szkoleń).  

Harmonogram szkoleń: 

 1. NGO – dlaczego warto? Co trzeba wiedzieć jeśli chce się założyć organizację?– 05.2021 godz. 17.00-20.00 
 • Rodzaje organizacji pozarządowych w Polsce, obszary działań
 • Różnice pomiędzy Fundacją a Stowarzyszeniem
 • Różnice pomiędzy Stowarzyszeniem zwykłym a rejestrowym
 • Inne formy: spółdzielnia socjalna i sp. z o.o. non profit
 • Kto może założyć organizację?
 • Jakie zasoby i jakie kompetencje są potrzebne, żeby założyć organizację?
 • Skąd organizacje mogą otrzymać pomoc i jak mogą zdobywać niezbędne informacje?
 • Jak sfinansować działania organizacji?
 • Jak stworzyć sobie miejsce pracy w organizacji?

  Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPy_QJ0-KEKeU4YI7jhrgApDJdAMXztAWTkUa5hTWxryMpYQ/viewform 

  UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 4.05.2021. Liczba miejsc jest ograniczona 

 1. Planowanie strategiczne w organizacji – wprowadzenie

  18.05.2021 godz. 17.00 – 20.00 

 • Integracja – ja i planowanie?
 • Po co planujemy? Korzyści/szanse/trudności /bariery 
 • Analiza problemów/potencjałów/szans/zagrożeń jako punkt wyjścia do planowania (praca na 1-2 narzędziach typu analiza SWOT, drzewo problemów, czy analiza interesariuszy)
 • Misja organizacji
 • Podsumowanie i zakończenie

  Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjwMCSnLG7a4Z1_6i5ryFpsaelP0JP4HO2Te28VYQ-2G_csw/viewform 

  UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 15.05.2021. Liczba miejsc jest ograniczona 

 1. Formalno-prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowej

  25.05.2021

   godz. 17.00-20.00 

 • Znaczenie statutu dla funkcjonowania organizacji oraz dla odpowiedzialności członków Zarządu, zmiany w statucie
 • Rola władz w organizacjach pozarządowych 
 • Członkowie, wolontariusze, pracownicy – role i formy zaangażowania
 • Zasady reprezentacji NGO i zawierania umów m.in. z członkami zarządów
 • Dokumentowanie prac zarządu i innych władz NGO

  Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTPdnNvMfoLhZqIcHxu8ynUGXZ4p1c7EnHGEPWc92GFDP60A/viewform 

  UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 20.05.2021. Liczba miejsc jest ograniczona 

 1. Źródła finansowania NGO  06.2021 godz. 17.00-20.00 
 1. Akademia Koordynatora Projektu – Cz. 1. Merytorykaprojektu  06.2021 godz. 17.00-20.00 
 • Jak sobiepościelesz, tak się wyśpisz – czyli jak napisać wniosek projektowy, który ułatwi realizację projektu 
 • Umowa o dofinansowanie – najważniejsze zagadnienia
 • Prowadzenie dokumentacji projektu od strony merytorycznej
 • Zasady przygotowania sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu finansowanego ze środków publicznych.

  Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6k13OXxTJOJvdhq1nUOzy3ffitrcmvxaF_nuk0P8rM08xVw/viewform 

  UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 28.05.2021. Liczba miejsc jest ograniczona 

 1. Akademia Koordynatora Projektu – Cz. 2. Finanse projektu06.2021 godz. 17.00-20.00 
 • Budżet projektu – jak go przygotować i z nim pracować?
 • Finanse w projekcie – zasady wydatkowania środków oraz dokumentowania kosztów.
 • Umowa o dofinansowanie – najważniejsze zagadnienia w zakresie finansów
 • Przydatne narzędzia do monitoringu i dokumentowania finansów projektu
 • Zasady przygotowania sprawozdania finansowego z realizacji projektu finansowanego ze środków publicznych.

  Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK5cJwmgjULRW7bEinGRSnIA8Yv-6ntIhxb27tqzZzG9mZhg/viewform 

  UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 18. 06.2021. Liczba miejsc jest ograniczona 

 1. Akademia Koordynatora Projektu – Cz. 3. Ludzie w projekcie06.2021 godz. 17.00-20.00  
 • Ludzie w projekcie – role formalne i możliwe formy współpracy
 • Zasady zawierania umów z członkami zespołu projektowego
 • Spontaniczność uporządkowana – czyli jak zaplanować i usprawnić działania własne i zespołu i nie stracić dobrej energii i atmosfery.
 • Komunikacja z zespołem projektowym – praktyczne rozwiązania i wskazówki.
 • Kodeks dobrych praktyk koordynatora projektu.

  Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd7t3ibKTfZTm23ZtnHbzSvBhR-nc3zf8VcKxVZQ7ZFOFeZg/viewform 

  UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 25. 06.2021. Liczba miejsc jest ograniczona 

 1. Księgowość izarządzanie finansami  NGO  07.2021 godz. 17.00 – 20.00

  1) Opodatkowanie CIT i VAT w NGO – na co zwrócić uwagę

  2) Uproszczona księgowość, a pełne księgi – warunki

  3) Procedury wewnętrzne:
  – Czym jest polityka rachunkowości
  – Sprawny obieg dokumentów
  – Zatrudnianie i rozliczanie pracowników/współpracowników w NGO
  – Współpraca zarządu z księgowością
  – Kiedy kasa fiskalna jest niezbędna w organizacji
  – Sprawozdawczość finansowa i podatki

  Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7LLbSE-vzorSkL-1-mUTSNGTBAP0GwULNWRo4sM0uyyvWqA/viewform 

  UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 2.07.2021. Liczba miejsc jest ograniczona 

Scroll to Top