Już dostępny w sprzedaży! Mariusz Paździora, ATLAS HISTORYCZNY GALICJI

Już dostępny

ATLAS HISTORYCZNY GALICJI Mariusza Paździory już dostępny w sprzedaży. Książkę można nabyć za jedyne 40 złotych w budynku biblioteki przy ul. Broniewskiego 10C w Chrzanowie. Biblioteka nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej dla osób fizycznych.

ATLAS HISTORYCZNY GALICJI jest pierwszym kartograficznym opracowaniem burzliwych dziejów Królestwa Galicji w latach 1772-1919. Na 80 wyjątkowo szczegółowych i niezwykle starannie opracowanych mapach i planszach przedstawia fascynującą historię ziem polskich, które w wyniku I i III rozbioru Rzeczypospolitej weszły w skład imperium Habsburgów pod nazwą Królestwa Galicji i Lodomerii. Mapy analizują nie tylko polityczne dzieje Galicji i jej zmieniające się granice, lecz także wiele innych aspektów historii ziem polskich pod panowaniem austriackim. Na mapach P.T.

Czytelnik może, między innymi, śledzić zmieniające się podziały administracyjne i kościelne Galicji, skład narodowościowy i wyznaniowy kraju, analizę gęstości zaludnienia, stopień analfabetyzmu, szkolnictwo, zabytki kultury materialnej, uprzemysłowienie, wielkość i skład narodowościowy miast galicyjskich, a także może zapoznać się ze starymi planami wielu galicyjskich miast, jak np. Białej, Chrzanowa, Jarosławia, Krakowa, Krosna, Lwowa, Przemyśla, Przeworska, Rzeszowa, Sanoka i wielu, wielu innych. Ponadto P.T.

Czytelnik może zapoznać się ze szczegółowym planem obrony Lwowa w listopadzie 1918 r. — takiej mapy nie znajdziemy w żadnym z atlasów historycznych Polski publikowanych po 1939 r., a na dodatek z mapami miejsc symbolicznych dla naszej historii, takich jak Trójkąt Trzech Cesarzy czy Okopy Świętej Trójcy.

Ponadto ATLAS HISTORYCZNY GALICJI został wzbogacony tablicami heraldycznymi i weksylologicznymi Galicji oraz herbami 63 miast galicyjskich wg wzorów obowiązujących w czasach panowania austriackiego, a opracowanych na podstawie wiekopomnego dzieła c.k. heraldyka Hugona Ströhla, tablicę dynastyczną Habsburgów, którzy nosili tytuł królów Galicji, a nawet polskojęzyczny tekst hymnu Austrii dla mieszkańców Galicji.

I co ważne, w Atlasie znajdziemy kompletny rejestr wszystkich miast, miasteczek i wiosek Galicji wg stanu z 1914 r.

ATLAS HISTORYCZNY GALICJI autorstwa Mariusza Paździory został wydany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie z okazji Jubileuszu 75-lecia Biblioteki.

Scroll to Top