Od 8 lutego zapraszamy na wystawę PRAC UCZNIÓW KLAS ARTYSTYCZNYCH II LO W CHRZANOWIE

Zapraszamy!

Od 8 lutego zapraszamy na Wystawa prezentująca twórczość uczniów klas artystycznych II Liceum Ogólnokształcącego im. K.K Baczyńskiego w Chrzanowie. 

Wystawa będzie trwała do 31 marca 2022.

Finisaż planowany jest na 2 marca o godz. 11:00, jednak ze względu na sytuację covidową, może on ulec zmianie.

W klasach artystycznych II Liceum, uczniowie uczęszczają na jedne z wybranych zajęć: wokalne, rysunku lub fotograficzno- filmowe. Zajęcia prowadzone są w szkole, przez instruktorów Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini

Corocznie uczniowie klas artystycznych zostają nagradzani za kreatywność i twórcze działania (plastyczne, fotograficzne, wokalne). 

W tym roku szkolnym nagrody pieniężne ufundowały: Katowicka Wyższa Szkoła-TechnicznaBank Spółdzielczy w Chrzanowie oraz Górka Cement Sp.z o.o.

Nagrody zostaną wręczone na finisażu wystawy prac plastycznych. Eksponowane prace stanowią fragment działań artystycznych uczniów tych klas.

Poniżej próbka prac młodych artystów:

Scroll to Top