Pamiętając o historii idziemy w przyszłość – wieczornica patriotyczna

Pamiętając o historii idziemy w przyszłość – wieczornica patriotyczna

Zapraszamy chóry, zespoły, solistów powiatu chrzanowskiego do współpracy przy przygotowaniu wspólnie z nami wieczornicy patriotycznej, która odbędzie się 10 czerwca 2022 r. Wieczornica jest głównym wydarzeniem w ramach projektu: „Pamiętając o historii idziemy w przyszłość – wieczornica patriotyczna”, na który chrzanowska biblioteka otrzymała 15 000 zł od Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Pisząc projekt nie wiedzieliśmy, że jego realizacja zbiegnie się z dramatycznymi wydarzeniami, których wszyscy jesteśmy świadkami i uczestnikami.

Projekt będzie połączeniem muzyki z edukacją historyczno-patriotyczną, dorosłych, seniorów oraz dzieci i młodzieży, promowaniem patriotyzmu, rozbudzaniem poprzez śpiew uczuć patriotycznych, a także popularyzacją walorów artystycznych i wychowawczych pieśni oraz piosenek żołnierskich i patriotycznych.

Wieczornica będzie okazją do kształtowania uczuć patriotycznych, upowszechniania polskiej tradycji narodowej, wzmocnienia identyfikacji z miejscem pochodzenia i jego dziedzictwem kulturowym, wspierania wychowania patriotycznego młodego pokolenia, integracji mieszkańców poprzez wspomnienia i wspólne śpiewanie.

Będzie również okazją do przywrócenia naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już polskich pieśni patriotycznych i żołnierskich oraz pielęgnowania kulturowego dziedzictwa kraju i regionu.

Celem projektu:

  • budowa poczucia tożsamości i wspólnoty narodowej oraz dumy z bycia Polakiem,
  • zachęcenie do odkrywania i dzielenia się lokalnymi i rodzinnymi historiami,
  • upowszechnienie nieznanych lub zapomnianych historii z walki o niepodległość,
  • zapoznanie z historią przede wszystkim młodego pokolenia,
  • ukazanie wkładu mieszkańców ziemi chrzanowskiej w odbudowę i narodziny II RP,
  • uświadomienie mieszkańcom, że działania podejmowane wiele lat temu przez naszych przodków były częścią historii powszechnej i historii Polski,
  • integracja społeczności lokalnej poprzez udział w działaniach projektowych oraz podniesienie kompetencji kulturowych młodego pokolenia,
  • przybliżenie i popularyzacja historii lokalnych inicjatyw związanych z budową i rozwojem Polski.

W ramach projektu stworzymy także wirtualny śpiewnik do pobrania ze strony biblioteki, w którym poprzez piosenki opowiemy historię walki o niepodległą Polskę, najważniejszych wydarzeniach historii Polski, walce o odzyskanie i utrzymanie państwowości. 

Pamiętając o historii idziemy w przyszłość – wieczornica patriotyczna

Więcej informacji oraz zgłoszenia: Dział Informacji Regionalnej tel. 32 763 27 48, e-mail: regionalia@mbp.chrzanow.pl

Scroll to Top