Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego z dnia 5 maja 2022 r. nr AG.3.382.09.2022

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego z dnia 5 maja 2022 r. nr AG.3.382.09.2022:

Przedmiot zamówienia: Wykonanie membrany uszczelniającej na południowej części dachu biblioteki

Wybrano ofertę firmy: Linde Termo Łukasz Lindner, ul. Józefa 11/24, 31-056 Kraków, NIP 6762410857
Wartość oferty: 119 000 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: oferta o najniższej cenie.

Scroll to Top