Rozmaitości biblioteczne – zajęcia dla dzieci z Ukrainy!

ROZMAITOŚCI BIBLIOTECZNE - ZAJĘCIA DLA DZIECI Z UKRAINY

Czerwcowe zajęcia plastyczne połączone z nauką języka polskiego na poziomie dostosowanym do wieku i możliwości dzieci.
Zapraszamy dzieci wyłącznie pod opieką osób dorosłych – rodziców, opiekunów.
Prowadzenie: Emilia Drabik – polonistka, animatorka z doświadczeniem w pracy z dziećmi, wolontariuszka biblioteki.
 
Scroll to Top