Odkrywamy Luszowice – Filia w Luszowicach – relacja

16 października 2022 odbył się spacer „Odkrywamy Luszowice”. Uczestnicy, pod przewodnictwem Marty Gawor – Kustosza Muzeum im. I. i M. Mazarakich w Chrzanowie, przeszli od granicy z Chrzanowem do centrum Luszowic: na trasie znalazły się miejsca ważne historycznie, architektonicznie, religijnie, społecznie i przyrodniczo. Spacer zrealizowano z perspektywy mieszkanki sąsiedniej miejscowości.

Spacer zorganizowano w ramach zadania „Biblioteka po sąsiedzku”, z cyklu „Spacery po sąsiedzku”, realizowanego z projektu BLISKO – Biblioteka | Lokalność| Inicjatywy| Społeczność| Kooperacja| Oddolność|. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Scroll to Top