Wszechnica Chrzanowska: 100. rocznica urodzin Janiny Woynarowskiej „Niezwykły człowiek na trudne czasy”

Wszechnica Chrzanowska: 100. rocznica urodzin Janiny Woynarowskiej „Niezwykły człowiek na trudne czasy”

W ramach Wszechnicy Chrzanowskiej zapraszamy na wykład 100. rocznica urodzin Janiny Woynarowskiej „Niezwykły człowiek na trudne czasy”, który odbędzie się 16 maja 2023 o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie. Jako prelegenci wystąpią: Anna Górska, ks. dr Stefan Misiniec, ks. Marek Kasperkiewicz.

Prelekcji towarzyszyć będzie wystawa „Służebnica Boża – Janina Woynarowska”Wstęp wolny.

Wydarzenie jest częścią obchodów poświęconych osobie Janiny Woynarowskiej. 

Wszechnica Chrzanowska Anna Górska 16.05.2023

Janina Woynarowska urodziła się 10 maja 1923 roku w Piwnicznej, jej rodzona matka zmarła podczas epidemii tyfusu, ona zaś została adoptowana przez małżeństwo Woynarowskich z Chrzanowa. W 1945 roku podjęła pracę w Przychodni Obwodowej przy ul. Koniewa 19 (obecnie ul. Sokoła 19). Po uzyskaniu Świadectwa Państwowego Pielęgniarki Dyplomowanej wydanego w Warszawie i po złożeniu Pielęgniarskiego Ślubowania czyni z zawodu misję swojego życia. Uhonorowana wieloma odznaczeniami w 1962 roku otrzymała nominację na stanowisko instruktorki i przełożonej pielęgniarek przy Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Chrzanowie. 

Działała jako opiekunka społeczna, kurator; współpracowała z ośrodkiem adopcyjnym. Z każdym rokiem coraz większą pasją jej życia stawała się całkowicie bezinteresowna pomoc chorym, opuszczonym, niechcianym, szczególnie zaś samotnym matkom z dziećmi. Brała czynny udział w Synodzie Duszpasterstwa Archidiecezji Krakowskiej, uczestniczyła w Międzynarodowym Kongresie Instytutów Świeckich w Rzymie. Organizowała tak potrzebne dla chorych przebywających w domu wyjazdy lecznicze i wypoczynkowe, przyczyniła się także do powstania Domu Samotnej Matki w Chrzanowie.

Pisała liczne artykuły do czasopism zawodowych, jest autorką między innymi bardzo ciekawego szkicu literackiego: „Ludzki sens pracy ”. Pozostawiła w maszynopisach również inne tytuły: „Zarys teologii pracy”, „Refleksje” i „Duchowość Instytutu Świeckiego Chrystusa Odkupiciela Człowieka”. Janina Woynarowska była pod każdym względem kobietą niezwykłą. Kochała muzykę i poezję. Sama była autorką wielu tekstów poetyckich, które wydawała w „Gościu Niedzielnym”, „Przewodniku Katolickim”, „Karcie Groni”.

Zginęła tragicznie 24 listopada 1979 w wieku zaledwie 56 lat wraz z lekarką Emilią Szurek-Lusińską w pobliżu krakowskiego Pasternika, gdzie ich samochód wpadł w poślizg i uderzył o przydrożne drzewo. 18 czerwca 1999 r. w Kaplicy Arcybiskupów Krakowskich został rozpoczęty proces kanonizacyjny Janiny Woynarowskiej. Postulatorami zostali Lucyna Szubel i ks. dr Stefan Misiniec.

Jej życie zostało wyróżnione mianem Czcigodnej Służebnicy Bożej. 21 maja 2022r. Papież Franciszek zatwierdził dekret o heroiczności cnót Janiny Woynarowskiej, pielęgniarki z Chrzanowa. To ważny krok zamykający rzymską część procesu. Do beatyfikacji potrzebny jest cud przypisywany jej wstawiennictwu.

(oprac. Anna Górska)

Scroll to Top