Dzień Rozwoju Kulturalnego

Dzień Światowego Rozwoju Kultury

Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2002 roku, według Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej z 2001 roku.
Jako główny cel tego dnia uznaje się promocję kultury, dziedzictwa kulturowego, oraz różnorodności kulturowej.
Światowy Dzień Rozwoju Kultury dąży również do upowszechnienia tolerancji w świecie kultury, przeciwstawia się nierównemu traktowaniu kultur, i przypomina o ochronie kultury wszystkich krajów, ponieważ każda kultura jest niepowtarzalna.
Pamiętajmy, że każdy z Nas jest częścią kultury i wszyscy bierzemy udział w jej tworzeniu.

Scroll to Top