Dzień Dziecka

Świętujemy Dzień Dziecka

„Ludzkość powinna dać dziecku wszystko, co posiada najlepszego” – pod takim hasłem w 1924 roku obradująca w Genewie Liga Narodów przyjęła Deklarację Praw Dziecka.

Pierwsze wzmianki o Dni Dziecka pojawiły się już w okresie międzywojennym w XX wieku.
Według niektórych źródeł, pomysłodawcą ustanowienia Międzynarodowego Dnia Dziecka była Światowa Federacja Kobiet Demokratycznych. Celem ustanowienia tego święta było szerzenie wśród ludzi świadomości, że dzieci należy chronić przed okrucieństwem wojny i głodu.

Międzynarodowy Dzień Dziecka został oficjalnie ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1954 roku. ONZ wspólnie postanowiło, że na świecie niezbędne jest święto, które będzie propagować wśród ludzi wiedzę o prawach dziecka.

Jak Dzień Dziecka obchodzony jest na świecie?

Międzynarodowy Dzień Dziecka w innych częściach świata nie przypada na dzień 1 czerwca, ale na 20 listopada, czyli w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka, oraz Konwencje o Prawach Dziecka.

W Chinach dzieci w tym dniu mają wolne od szkoły, co więcej dzieci poniże 14 r.ż. dostają prezenty od władz.

W Japonii Dzień Dziecka obchodzony jest aż 2 razy w roku. Dziewczynki i chłopcy obchodzą Dzień Dziecka osobno. Dziewczynki mają swój dzień w marcu, a chłopcy w maju. Dziewczynki w swoim dniu przygotowują się na festiwal lalek, z kolei chłopcy na festiwal samurajów.

W szkołach w Meksyku przygotowują specjalne zajęcia, aby celebrować ten dzień wspólnie z najmłodszymi.

Scroll to Top