Chrzanowski Budżet Obywatelski 2023. ZAGŁOSUJ!

Głosujesz = Decydujesz

Serdecznie zachęcamy do głosowania na Chrzanowski Budżet Obywatelski 2023 na zadanie nr 6 “Książkomat dla mieszkańców”.

Czym jest książkomat?
Książkomat działa tak samo jak paczkomat. Pozwoli mieszkańcom Gminy Chrzanów na korzystanie z zasobów biblioteki w dogodnych dla siebie godzinach. Jest to świetna alternatywa dla uczniów i osób pracujących poza gminą, którzy ze względu na późne powroty do domu nie mogą przyjść do Biblioteki w godzinach jej otwarcia. Dodatkowo książkomat będzie dostępny w języku polskim, angielskim, niemieckim, ukraińskim, co ułatwi obcokrajowcom dostęp do biblioteki. Książkomat wyposażony jest również w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Czym jest Budżet Obywatelski?
Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:

  • mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
  • propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
  • w efekcie, najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane propozycje projektów przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu.

Więcej informacji o Chrzanowskim Budżecie Obywatelskim znajdziesz TUTAJ.

Zasady głosowania

  • Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Gminy Chrzanów.
  • Każdy mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz.
  • W przypadku głosowania przez mieszkańca, który nie ma ukończonych 16 lat konieczna jest zgoda jego opiekuna prawnego.
  • Każdy mieszkaniec może wskazać do realizacji od jednego do trzech zadań. 
  • Aby prawidłowo oddać głos należy podać: imię, nazwisko, PESEL, a także potwierdzić zawarte oświadczenia.

Głosowanie trwa do 30 września 2023.

Zagłosuj już teraz – kliknij TUTAJ.

Scroll to Top