Zapraszamy na wykład pt. “Jak wybieramy naszych przedstawicieli i co z tego wynika? Krótka historia systemów wyborczych”.

Zapraszamy na wykład pt. "Jak wybieramy naszych przedstawicieli i co z tego wynika? Krótka historia systemów wyborczych”.

5 października  2023  w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie o godz. 17:00 odbędzie się wykład pt. “Jak wybieramy naszych przedstawicieli i co z tego wynika? Krótka historia systemów wyborczych”.

Prelegentem będzie Jeremiasz Salamon, który jest doktorem nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Adiunktem w Katedrze Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Swoje główne zainteresowania naukowe koncentruje na problematyce wyborczej (systemy wyborcze oraz ich konsekwencje, zachowania wyborcze, systemy partyjne) oraz zagadnieniach związanych z polityką rozwoju (polityka regionalna, polityka spójności Unii Europejskiej, terytorializacja polityki rozwoju, polityka miejska, rewitalizacja, strategiczne zarządzanie rozwojem na poziomie lokalnym i regionalnym).
Autor artykułów naukowych publikowanych m.in. w Studia Politicae Universitatis Silesiensis, Studiach Wyborczych, Athenaeum, e-Politikonie, Wrocławskich Studiach Politologicznych, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, Samorząd Terytorialny czy Zarządzanie Publiczne.
Uczestniczył w pracach nad dokumentami strategiczno-programowymi na poziomie regionalnym, krajowym oraz europejskim.

Zapraszamy!

Scroll to Top