Jesienne róże – warsztaty / Filia w Płazie

Jesienne róże - warsztaty dla dzieci

Widok spadających liści nie zawsze musi przywoływać wizję nadchodzących mrozów. Przekonali się o tym uczniowie klasy 7 ze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Płazie, odwiedzając bibliotekę w Płazie wzięli udział w warsztatach – Jesienne róże. Warsztaty prowadziły panie z Grupy Obrzędowo – Śpiewaczej Płazianki. Młodzież pracując pod kierunkiem i nadzorem instruktorek wykonała zadanie z zaangażowaniem i rozmachem, czym zadziwili swoją nauczycielkę Panią Karolinę Drużbacką-Łąkę. Efektem naszych warsztatów były całe bukiety jesiennych róż. Młodzieży dziękujemy za wizytę i fantastyczną pracę. Dziękujemy także Paniom instruktorkom: Stanisławie Grelak, Władysławie Styrnie, Marii Bogusz, Marii Piątek i Józefie Paliwodzie za poprowadzenie warsztatu.

Scroll to Top