Biblioteka
dla Dorosłych

Dorosły – młody i senior – wypożycza, czyta, rozmawia, dyskutuje, gra, ćwiczy, maluje, tańczy, śpiewa, recytuje

W ramach czasu wolnego dorośli korzystają z wszelkich bibliotecznych dobrodziejstw. Uczą się, poszukują inspiracji, dzielą się swoimi pasjami, wymieniają poglądy, konfrontują gusta. Biblioteka jest dla nich miejscem szczególnej aktywności lokalnej, gdzie mogą współrealizować wszelkiego rodzaju projekty, być obserwatorem różnorodnych działań, stawiać na samokształcenie i rozwój intelektualny, czerpać przyjemności z aktywnego udziału w życiu kulturalnym miasta i regionu.

Upowszechniamy wiedzę o walorach przyrodniczych, kulturowych, historycznych i krajobrazowych najbliższej okolicy i regionu

W bibliotece będziesz uczyć się przez doświadczenie i nauczysz się tego, co będzie ci potrzebne w życiu

Wyzwolenie i zrelaksowanie umysłu ma miejsce podczas angażowania się w twórcze i spontaniczne działania

Zwiedzaj

Upowszechniamy wiedzę o walorach przyrodniczych, kulturowych,
historycznych i krajobrazowych najbliższej okolicy i regionu

compass, map, retro

Preleckje PTTK

Grodzkie Oddziału PTTK w Chrzanowie przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Chrzanowie organizuje dwa razy w miesiącu cykl prelekcji multimedialnych prezentujących malownicze rejony Polski i świata

Senior w podróży

Cykl multimedialnych projekcji prezentujących ciekawe zakątki Polski i świata. Projekt jest realizowany przy współpracy z UTW w Chrzanowie. Wszystkich marzycieli zapraszamy do wysłuchania ciekawych opowieści z podróży, obejrzenia niesamowitych zdjęć lub filmów nakręconych podczas wędrówek dalekich i bliskich

Punkt Informacji Turystycznej

Punkt Informacji Turystycznej sieci MSiT to miejsce, gdzie można zasięgnąć informacji, która umożliwi zaplanowanie trasy zgodnie z osobistymi oczekiwaniami i zainteresowaniami turysty. Osoby pracujące w punkcie doradzą turyście co warto zwiedzić w regionie.
Dzięki projektowi, współfinansowanemu ze środków unijnych, Małopolska staje się bliższa turyście. Umożliwia również poznawanie Małopolski osobom niepełnosprawnym, w tym także niewidomych i niedowidzących. Do ich dyspozycji przygotowano m.in.: mapy dotykowe, trójwymiarowe reliefy wybranych atrakcji turystycznych i przewodniki audio.

Ucz się

W bibliotece będziesz uczyć się przez doświadczenie
i nauczysz się tego, co będzie ci potrzebne w życiu

learn, word, scrabble

Kursy123 / LERNI

Platforma LERNI umożliwia naukę pięciu języków obcych (angielski, angielski biznesowy, niemiecki, hiszpański, włoski, francuski) na poziomach znajomości A1-B2. Atrakcyjna, nieskomplikowana formuła kursów zapewnia swobodę i elastyczność nauki. Platforma Kursy123 oferuje specjalistyczne szkolenia:    PISZ123 oraz PHOTOSHOP123.

Warsztaty komputerowe "Nie bój mychy"

Warsztaty komputerowe dla dorosłych/seniorów z podstaw obsługi komputera oraz dla średniozaawansowanych na komputerach stacjonarnych, laptopach oraz tabletach. Organizowane bezpłatnie dla osób 50+ z terenu powiatu chrzanowskiego. Cele kształcenia: zdobycie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się sprzętem komputerowym i jego oprogramowaniem; gromadzenie, selekcjonowanie, interpretowanie i wykorzystywanie różnorodnych rodzajów informacji w celu pogłębiania wiedzy i wspomagania własnego rozwoju; przygotowanie do wykorzystywania technologii informacyjnej w życiu codziennym.

O Finansach w ... Bibliotece

Istotą projektu jest edukacja finansowa osób dorosłych (głównie po 50. roku życia) prowadzona w bibliotekach na wsiach i w małych miastach w całej Polsce. Podczas spotkań organizowanych i prowadzonych przez odpowiednio przeszkolonych bibliotekarzy, uczestnicy dowiadują się, jak założyć elektroniczne konto w banku, w jaki sposób sprawdzić oprocentowanie kredytu, jak skutecznie zarządzać domowym budżetem.

Tydzień z Internetem

Tydzień z Internetem (Get Online Week) to doroczna ogólnoeuropejska kampania, mająca na celu zachęcenie jak największej liczby osób do skorzystania z Internetu. Działania w ramach kampanii polegają na organizowaniu w miejscach oferujących publiczny dostęp do Internetu spotkań mających pokazać ciekawe i praktyczne możliwości wykorzystania różnorodnych zasobów i zastosowań nowych technologii głównie dla tych, którzy do tej pory z nich nie korzystali. Na szczeblu europejskim Tydzień z Internetem koordynuje sieć organizacji Telecentre Europe. Inicjatywę tę aktywnie wspiera Neelie Kroes, Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i Komisarz Unii ds. Agendy Cyfrowej. Koordynatorem krajowym kampanii w Polsce jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Wszechnica Chrzanowska

Wszechnica Chrzanowska to mini-uczelnia regionalna. Spotkania odbywają się cyklicznie w Miejskiej  Bibliotece Publicznej w Chrzanowie. Celem Wszechnicy jest kształcenie w zakresie regionalnej historii  i kultury Ziemi Chrzanowskiej, zapoznanie słuchaczy z historią, architekturą, archeologią, geografią, zwyczajami i obrzędami oraz osiągnięciami społecznymi i gospodarczymi, a także aktualnymi problemami powiatu chrzanowskiego.

Baw się

Wyzwolenie i zrelaksowanie umysłu ma miejsce podczas angażowania się w twórcze i spontaniczne działania

DKK dla dorosłych

DKF „Kino za regałem"

Spotkania autorskie

Koncerty „Za regałem”

Przewiń do góry