Biblioteka
dla Dorosłych

Dorosły, młody i senior czyta, prowadzi dyskusje o literaturze, rozwija swoje pasje i zainteresowania, ujawnia talenty wokalne, muzyczne, poetyckie i plastyczne

W ramach czasu wolnego dorośli korzystają z wszelkich bibliotecznych dobrodziejstw. Uczą się, poszukują inspiracji, dzielą się swoimi pasjami, wymieniają poglądy, konfrontują gusta. Biblioteka jest dla nich miejscem szczególnej aktywności lokalnej, gdzie mogą współrealizować wszelkiego rodzaju projekty, być obserwatorem różnorodnych działań, stawiać na samokształcenie i rozwój intelektualny, czerpać przyjemności z aktywnego udziału w życiu kulturalnym miasta i regionu.

Upowszechniamy wiedzę o walorach przyrodniczych, kulturowych,
historycznych i krajobrazowych bliżej i dalszej okolicy

W bibliotece będziesz uczyć się przez doświadczenie i nauczysz się tego, co będzie ci potrzebne w życiu

Wyzwolenie i zrelaksowanie umysłu ma miejsce podczas angażowania się w twórcze i spontaniczne działania

Spotkania

Upowszechniamy wiedzę o walorach przyrodniczych, kulturowych,
historycznych i krajobrazowych bliżej i dalszej okolicy

Poznajemy Kraje świata

Cykl spotkań, podczas których prelegenci przedstawiają w formie prezentacji zdjęcia wykonane podczas swojej wyprawy oraz zdają relację z odwiedzonych miejsc. Uczestnicy mogą się dowiedzieć wielu ciekawostek…

Spacery

Wspólne spacery edukacyjne, łączące kulturę, historię i naturę w pięknych okolicach Chrzanowa i okolicznych sołectw, w tym także po cmentarzach. Spaceruj, ucz się, rozmawiaj i czerp radość z aktywności na świeżym powietrzu.

Pora dla Seniora

Zapraszamy na nowy cykl imprez dedykowanych seniorom. Co czwartą środę miesiąca będziemy się spotkać przy kawie, aby wspólnie planować działania, poznać potrzeby uczestników, miło spędzić czas. Będzie to także okazja do integracji i rozmów o kulturze, językach, tradycji, obyczajach i nowinkach współczesnego świata. 

Kiedy: czwarta środa miesiąca

Forum regionalne

Idea spotkań w ramach Forum zrodziła się w środowisku regionalistów, historyków, etnografów, bibliotekarzy i pracowników kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie, Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach i Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie. Otwarty charakter Forum tworzy nową, ważną platformę wypowiedzi dla wielu osób, stowarzyszeń i instytucji działających w obszarze przestrzeni kultury obu regionów. 

Rozmowy o kulturze

Cykl spotkań poświęconych szeroko pojętej kulturze. Spotkania odbywają się w formie wykładu oraz prezentacji danego tematu, a następnie przechodzimy do otwartej rozmowy. Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się wielu ciekawych faktów na dany temat, a także będą mogli podzielić się swoimi przemyśleniami dotyczącymi poruszanego zagadnienia. Zapraszamy do dyskusji. 

Kiedy: pierwsza środa miesiąca

Wszechnica Chrzanowska

Wszechnica Chrzanowska to mini-uczelnia regionalna. Spotkania odbywają się cyklicznie w Miejskiej  Bibliotece Publicznej w Chrzanowie. Celem Wszechnicy jest kształcenie w zakresie regionalnej historii  i kultury Ziemi Chrzanowskiej, zapoznanie słuchaczy z historią, architekturą, archeologią, geografią, zwyczajami i obrzędami oraz osiągnięciami społecznymi i gospodarczymi, a także aktualnymi problemami powiatu chrzanowskiego.

Ucz się

W bibliotece będziesz uczyć się przez doświadczenie
i nauczysz się tego, co będzie ci potrzebne w życiu

learn, word, scrabble

Języki obce

Możesz skorzystać z bogatej oferty nauki języków obcych w bibliotece. Oferujemy naukę stacjonarnie oraz online. Sprawdź co dla Ciebie przygotowaliśmy.

Czytelnia online

Oferujemy szeroki dostęp do największych platform umożliwiających czytanie i słuchanie książek online. Dzięki nam możesz odkryć świat mobilnego czytania.

Academica

Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych. W naszej bibliotece możesz skorzystać ze specjalnego terminala, gdzie uzyskujesz dostęp do ponad 3700 000 tekstów. 

Kursy komputerowe w bibliotece

Od Października w każdy wtorek w naszej bibliotece odbywają się kursy komputerowe. Zajęcia są dostosowane do poziomu uczestników kursu.

Cyfrowe Archiwum Ziemi Chrzanowskiej

To baza zbiorów regionalnych pozyskanych od mieszkańców, lokalnych organizacji i instytucji. Znajdują się w niej fotografie, dokumenty, księgi parafialne, wspomnienia, pamiętniki, pocztówki, pamiątki, odznaczenia. Materiały są udostępniane do celów edukacyjnych czytelnikom, regionalistom i poszukującym wiedzy o regionie. 

planting, environment, nature

Eko-Chrzanów

Miejska kampania ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej, propagowanie postaw i zachowań proekologicznych zwłaszcza u dzieci i młodzieży, uświadomienie istniejących zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska oraz propagowanie szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju.

Małopolski Festiwal Innowacji

Wyjątkowe święto innowacji i nowoczesnych technologii realizowane na przełomie maja i czerwca. Podczas tygodniowego wydarzenia w bibliotece rozmawiamy o innowacjach, przedsiębiorczości, współpracy pomiędzy nauką i biznesem, poznajemy wynalazki i ludzi za nich odpowiedzialnych, dowiadujemy się jak skomercjalizować swoje pomysły, staramy się zaszczepić ducha innowacyjności i kreatywności, również wśród dzieci i młodzieży.

Europejski Tydzień Mobilności

Jest organizowany każdego roku w dniach 16 – 22 września. Jest częścią miejskiej kampanii informacyjno – edukacyjnej EkoChrzanów, której współorganizatorem jest Urząd Miejski w Chrzanowie, promującej miasto Chrzanów, jako miejsce przyjazne środowisku naturalnemu, zachowania proekologiczne, zdrowy styl życia oraz edukację w zakresie ekologii, niskiej emisji i zrównoważonego transportu. 

Małopolska Noc Naukowców

Wydarzenie popularno-naukowe którego koordynatorem jest Województwo Małopolskie od roku 2007. Święto nauki ma charakter m.in. pokazów, warsztatów i demonstracji laboratoryjnych, które z roku na rok przyciągają coraz większą rzeszę widzów. 

Zapraszamy wszystkich miłośników nauki do udziału w kolejnej edycji Małopolskiej Nocy Naukowców. Razem z Partnerami przygotowujemy program dla uczestników w każdym wieku. 

Baw się

Wyzwolenie i zrelaksowanie umysłu ma miejsce podczas angażowania się w twórcze i spontaniczne działania

Akademia Słowa

Czym poezja…
Jakie pierwsze skojarzenie przychodzi nam do głowy, kiedy słyszymy słowo „poezja”. No oczywiście myślimy: ”Coś pisane wierszem”. I dodajemy: „Elitarne, ja wierszy nie zrozumiem”. To bardzo stereotypowe myślenie jest dla poezji i jej twórców niezwykle krzywdzące. Przecież tworzy ona tę najbardziej wysublimowaną częścią naszej kultury, oddającą drgnienia duszy nie tylko poety, ale każdego z nas.

Narodowe Czytanie

Od 2012 roku chrzanowska biblioteka rokrocznie włącza się w ogólnopolską akcje społeczną pod patronatem Pary Prezydenckiej, propagującej znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie

Tydzień Bibliotek

Ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy, organizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Imprezy biblioteczne pod wybranym hasłem przewodnim, corocznie rozpoczynają się 8 maja – w Dniu Bibliotekarza, a kończą 15 maja. Zarówno hasło, jak i plakat promujący wydarzenia , w każdej edycji wybierany jest w drodze konkursu

Małopolskie Dni Książki Książka i Róża

Ideą akcji w dniach 23-24 kwietnia, moderowanej przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Województwo Małopolskie, jest rozwój czytelnictwa w regionie. Projekt przypomina, że książka może być pięknym podarunkiem. W Małopolskich Dniach Książki rokrocznie biorą udział księgarnie, biblioteki i inne instytucje kultury z całej Małopolski, organizując w tym czasie wiele imprez związanych z promocją czytelnictwa, promocją autorów oraz nowości wydawniczych

Chrzanowski Dzień Kobiet

Od kilku lat czytelniczki biblioteki i mieszkanki miasta celebrują DZIEŃ KOBIET podczas eventu, który ma miejsce w chrzanowskiej książnicy. Spotkania, warsztaty, pokazy, zabiegi, stylizacje, fotosesje, prezentacje muzyczne i taneczne, pokaz mody oraz degustacje to tylko niektóre formy realizowane w ramach tematów mody, zdrowia i urody… a wszystko pośród atrakcyjnej STREFY LITERATURY

literature, book, page

Konkursy

Do udziału w konkursach tematycznych związanych z literaturą i sztukami plastycznymi, biblioteka zaprasza przedszkolaków, dzieci i młodzież szkolną oraz dorosłych czytelników z terenu Gminy Chrzanów i Powiatu Chrzanowskiego.

DKK dla dorosłych

Spotkania autorskie

Koncerty „Za regałem”

Scroll to Top