Biblioteka
dla Dorosłych

Dorosły, młody i senior czyta, prowadzi dyskusje o literaturze, rozwija swoje pasje i zainteresowania, ujawnia talenty wokalne, muzyczne, poetyckie i plastyczne

W ramach czasu wolnego dorośli korzystają z wszelkich bibliotecznych dobrodziejstw. Uczą się, poszukują inspiracji, dzielą się swoimi pasjami, wymieniają poglądy, konfrontują gusta. Biblioteka jest dla nich miejscem szczególnej aktywności lokalnej, gdzie mogą współrealizować wszelkiego rodzaju projekty, być obserwatorem różnorodnych działań, stawiać na samokształcenie i rozwój intelektualny, czerpać przyjemności z aktywnego udziału w życiu kulturalnym miasta i regionu.

Upowszechniamy wiedzę o walorach przyrodniczych, kulturowych, historycznych i krajobrazowych najbliższej okolicy i regionu

W bibliotece będziesz uczyć się przez doświadczenie i nauczysz się tego, co będzie ci potrzebne w życiu

Wyzwolenie i zrelaksowanie umysłu ma miejsce podczas angażowania się w twórcze i spontaniczne działania

Zwiedzaj

Upowszechniamy wiedzę o walorach przyrodniczych, kulturowych,
historycznych i krajobrazowych najbliższej okolicy i regionu

compass, map, retro

Preleckje PTTK

Grodzkie Oddziału PTTK w Chrzanowie przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Chrzanowie organizuje dwa razy w miesiącu cykl prelekcji multimedialnych prezentujących malownicze rejony Polski i świata

Senior w podróży

Cykl multimedialnych projekcji prezentujących ciekawe zakątki Polski i świata. Projekt jest realizowany przy współpracy z UTW w Chrzanowie. Wszystkich marzycieli zapraszamy do wysłuchania ciekawych opowieści z podróży, obejrzenia niesamowitych zdjęć lub filmów nakręconych podczas wędrówek dalekich i bliskich

Ucz się

W bibliotece będziesz uczyć się przez doświadczenie
i nauczysz się tego, co będzie ci potrzebne w życiu

learn, word, scrabble

Kursy123 / LERNI

Platforma LERNI umożliwia naukę pięciu języków obcych (angielski, angielski biznesowy, niemiecki, hiszpański, włoski, francuski) na poziomach znajomości A1-B2. Atrakcyjna, nieskomplikowana formuła kursów zapewnia swobodę i elastyczność nauki. Platforma Kursy123 oferuje specjalistyczne szkolenia:    PISZ123 oraz PHOTOSHOP123.

Warsztaty komputerowe "Nie bój mychy"

Warsztaty komputerowe dla dorosłych/seniorów z podstaw obsługi komputera oraz dla średniozaawansowanych na komputerach stacjonarnych, laptopach oraz tabletach. Organizowane bezpłatnie dla osób 50+ z terenu powiatu chrzanowskiego. Cele kształcenia: zdobycie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się sprzętem komputerowym i jego oprogramowaniem; gromadzenie, selekcjonowanie, interpretowanie i wykorzystywanie różnorodnych rodzajów informacji w celu pogłębiania wiedzy i wspomagania własnego rozwoju; przygotowanie do wykorzystywania technologii informacyjnej w życiu codziennym.

O Finansach w ... Bibliotece

Istotą projektu jest edukacja finansowa osób dorosłych (głównie po 50. roku życia) prowadzona w bibliotekach na wsiach i w małych miastach w całej Polsce. Podczas spotkań organizowanych i prowadzonych przez odpowiednio przeszkolonych bibliotekarzy, uczestnicy dowiadują się, jak założyć elektroniczne konto w banku, w jaki sposób sprawdzić oprocentowanie kredytu, jak skutecznie zarządzać domowym budżetem.

Tydzień z Internetem

Tydzień z Internetem (Get Online Week) to doroczna ogólnoeuropejska kampania, mająca na celu zachęcenie jak największej liczby osób do skorzystania z Internetu. Działania w ramach kampanii polegają na organizowaniu w miejscach oferujących publiczny dostęp do Internetu spotkań mających pokazać ciekawe i praktyczne możliwości wykorzystania różnorodnych zasobów i zastosowań nowych technologii głównie dla tych, którzy do tej pory z nich nie korzystali. Na szczeblu europejskim Tydzień z Internetem koordynuje sieć organizacji Telecentre Europe. Inicjatywę tę aktywnie wspiera Neelie Kroes, Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i Komisarz Unii ds. Agendy Cyfrowej. Koordynatorem krajowym kampanii w Polsce jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Wszechnica Chrzanowska

Wszechnica Chrzanowska to mini-uczelnia regionalna. Spotkania odbywają się cyklicznie w Miejskiej  Bibliotece Publicznej w Chrzanowie. Celem Wszechnicy jest kształcenie w zakresie regionalnej historii  i kultury Ziemi Chrzanowskiej, zapoznanie słuchaczy z historią, architekturą, archeologią, geografią, zwyczajami i obrzędami oraz osiągnięciami społecznymi i gospodarczymi, a także aktualnymi problemami powiatu chrzanowskiego.

telephone, london, red

Do you speak english?

W warsztatach biorą udział 3 grupy uczestników kursu j. angielskiego. Zajęcia prowadzone są przez wolontariusza Paula Fergusona, w każdy czwartek : 10.00 – grupa początkująca, 11.00 – grupa zaawansowana, 12.00 – konwersacje

planting, environment, nature

Eko-Chrzanów

Miejska kampania ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej, propagowanie postaw i zachowań proekologicznych zwłaszcza u dzieci i młodzieży, uświadomienie istniejących zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska oraz propagowanie szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju.

Małopolski Festiwal Innowacji

Wyjątkowe święto innowacji i nowoczesnych technologii realizowane na przełomie maja i czerwca. Podczas tygodniowego wydarzenia w bibliotece rozmawiamy o innowacjach, przedsiębiorczości, współpracy pomiędzy nauką i biznesem, poznajemy wynalazki i ludzi za nich odpowiedzialnych, dowiadujemy się jak skomercjalizować swoje pomysły, staramy się zaszczepić ducha innowacyjności i kreatywności, również wśród dzieci i młodzieży.

Ciało i Umysł

Oferta cyklu skierowana do firm, organizacji i pasjonatów zdrowia fizycznego i psychicznego, którzy poprzez prowadzenie spotkań z mieszkańcami miasta, chcą ich zainteresować tematyką zdrowia i zwrócić uwagę na literaturę w tym temacie.

Baw się

Wyzwolenie i zrelaksowanie umysłu ma miejsce podczas angażowania się w twórcze i spontaniczne działania

Akademia Słowa

Czym poezja…
Jakie pierwsze skojarzenie przychodzi nam do głowy, kiedy słyszymy słowo „poezja”. No oczywiście myślimy: ”Coś pisane wierszem”. I dodajemy: „Elitarne, ja wierszy nie zrozumiem”. To bardzo stereotypowe myślenie jest dla poezji i jej twórców niezwykle krzywdzące. Przecież tworzy ona tę najbardziej wysublimowaną częścią naszej kultury, oddającą drgnienia duszy nie tylko poety, ale każdego z nas.

Narodowe Czytanie

Od 2012 roku chrzanowska biblioteka rokrocznie włącza się w ogólnopolską akcje społeczną pod patronatem Pary Prezydenckiej, propagującej znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie

Tydzień Bibliotek

Ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy, organizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Imprezy biblioteczne pod wybranym hasłem przewodnim, corocznie rozpoczynają się 8 maja – w Dniu Bibliotekarza, a kończą 15 maja. Zarówno hasło, jak i plakat promujący wydarzenia , w każdej edycji wybierany jest w drodze konkursu

Małopolskie Dni Książki Książka i Róża

Ideą akcji w dniach 23-24 kwietnia, moderowanej przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Województwo Małopolskie, jest rozwój czytelnictwa w regionie. Projekt przypomina, że książka może być pięknym podarunkiem. W Małopolskich Dniach Książki rokrocznie biorą udział księgarnie, biblioteki i inne instytucje kultury z całej Małopolski, organizując w tym czasie wiele imprez związanych z promocją czytelnictwa, promocją autorów oraz nowości wydawniczych

Chrzanowski Dzień Kobiet

Od kilku lat czytelniczki biblioteki i mieszkanki miasta celebrują DZIEŃ KOBIET podczas eventu, który ma miejsce w chrzanowskiej książnicy. Spotkania, warsztaty, pokazy, zabiegi, stylizacje, fotosesje, prezentacje muzyczne i taneczne, pokaz mody oraz degustacje to tylko niektóre formy realizowane w ramach tematów mody, zdrowia i urody… a wszystko pośród atrakcyjnej STREFY LITERATURY

literature, book, page

Konkursy

Do udziału w konkursach tematycznych związanych z literaturą i sztukami plastycznymi, biblioteka zaprasza przedszkolaków, dzieci i młodzież szkolną oraz dorosłych czytelników z terenu Gminy Chrzanów i Powiatu Chrzanowskiego.

DKK dla dorosłych

DKF „Kino za regałem"

Spotkania autorskie

Koncerty „Za regałem”

Scroll to Top