KONTAKT

KONTAKT

Miejska Biblioteka Publiczna
w Chrzanowie

ul. Władysława Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów

www.mbp.chrzanow.pl

koordynator: Małgorzata Zbroszczyk,

Dział Informacji Regionalnej,

poniedziałek – piątek: 8:00 – 15:00,

tel. +48 32 763 27 48,

e-mail: regionalia@mbp.chrzanow.pl