PROGRAM

22-23 października 2020

IV EDYCJA FORUM REGIONALNEGO

Solidarni w Niepodległości

Podczas Forum Regionalnego chcemy spojrzeć na zagadnienia związane z przemianami ustrojowymi 1980-90 na pograniczu Małopolski i Górnego Śląska. Przybliżmy problematykę powstania „Solidarności” i pierwszego okresu jej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z rozwojem tego ruchu wśród mieszkańców regionu i ich udziału w przemianach ogólnopolskich.

 

Celem Forum jest upamiętnienie dziedzictwa historycznego i kulturalnego poprzez udokumentowanie udziału mieszkańców regionu w przemianach ustrojowych, dlatego ogłaszamy akcję zbierania materiałów: pamiątek, dokumentów, fotografii, prasy, informacji, nagrań, relacji, wspomnień. Chętni uczestnicy akcji będą mogli zaprezentować swoje zbiory, wspomnienia, wyniki badań na organizowanej wystawie i podczas Forum regionalnego.

Dajemy możliwość aktywizacji wokół wspólnego przedsięwzięcia oraz integracji regionalnego środowiska. Dzięki temu wzmacniamy więzi i wykorzystujemy potencjał zbiorowości. Ponadto tworzymy sprzyjające warunki do przejawiania inicjatywy w życiu społecznym.

FORUM POD PATRONATEM

Relacja z Forum Regionalnego
Między Małopolską a Górnym Śląskiem
„Solidarni w niepodległości”

22 – 23 października 2020 roku odbyło się Między Małopolską a Górnym Śląskiem, które było podsumowaniem projektu Solidarni w niepodległości dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura interwencje.

IV edycja regionalnego forum

22 października

Miejsce:
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów

23 października

Miejsce:
Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
Wygiełzów, ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice

Ze względu na pandemię została ograniczona możliwość udziału w wydarzeniu – limit uczestników 20 osób.
Wymagana rejestracja telefoniczna 32 763 27 48.

Forum będzie transmitowane online na fb.com/mbp.chrzanow Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie.

Zainteresowanych zapraszamy do obserwowania forum za pośrednictwem strony internetowej
https://www.mbp.chrzanow.pl/forumregionalne20202020