Rejestracja uczestników

PROSIMY
O REJESTRACJĘ UCZESTNIKÓW DO

12.11.2019

Rozwój przemysłu oraz jego wpływ na zmiany gospodarcze i kulturowe Małopolski i Górnego Śląska