REJESTRACJA PRELEGENTÓW

Zostań
prelegentem

Do udziału w forum i zgłoszenia swoich referatów zapraszamy regionalistów, historyków, bibliotekarzy, etnologów, pracowników różnych instytucji nauki i kultury oraz osoby chcące się podzielić swoją wiedzą a także wspomnieniami dotyczącymi tematyki Forum Regionalnego „Solidarni w niepodległości”.

Honorarium za przygotowanie 20 minutowego wystąpienia i przygotowania artykułu do druku wynosi 300 zł brutto. Planowanych jest 10 wystąpień.
W przypadku większej liczby zgłoszeń wyboru dokonają przedstawiciele instytucji realizujących projekt. Opcjonalnie Forum odbędzie się bez udziału publiczności,
z transmisją na żywo w Internecie.

Planowanych jest 10 wystąpień. W przypadku większej liczby zgłoszeń wyboru dokonają przedstawiciele instytucji realizujących projekt. Wszystkie przygotowane opracowania zostaną zamieszczone na stronie projektu.

Prosimy o rejestrację prelegentów do

16.09.2020