PRELEGENCI

Prelegenci

Aleksander Lysko i dr Robert Garstka

Strażacy w przestrzeni kulturowej”

Wykład poświęcony będzie prezentacji wybranych przykładów zaangażowania członków Ochotniczych Straży Pożarnych – strażaków – w pielęgnowaniu lokalnych tradycji, w tym tych związanych z kultem św. Floriana. Podczas wykładu ukazane zostaną fotografie ilustrujące wspomnianą aktywność tej grupy w zwyczajach na terenie województwa śląskiego w trakcie roku obrzędowego.

Robert Garstka – doktor nauk humanistycznych, etnograf, fotograf. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego (kulturoznawstwo) i Uniwersytetu Warszawskiego (etnomuzykologia). Członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Stowarzyszenia Przyjaciół Goczałkowic- Zdroju oraz społeczny opiekun zabytków. Laureat licznych konkursów fotograficznych. Zainteresowania badawcze: obrzędowość doroczna i rodzinna, mała architektura sakralna, tradycyjna zabudowa wiejska. Inicjator etnograficznych badań terenowych w Zagłębiu Dąbrowskim i na Ziemi Częstochowskiej. Wyróżniony „Nagrodą Starosty Będzińskiego za osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury”, „Nagrodą Miasta Będzina za osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury” oraz medalem przez Koło Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Będzinie, za pomoc w tworzeniu publikacji „Miejsca pamięci w Będzinie”.
Autor i współautor publikacji (wybrane): „Świat obok nas. Obrzędowość doroczna w województwie śląskim”, „Tropem badaczy Zagłębia Dąbrowskiego”, „Czas niezwykły. Obrzędowość doroczna na Górnym Śląsku”, „Sacrum i jego otoczka kulturowa w realiach górnośląskich. Między dawnymi a nowymi czasy”, „Tajemnice czeladzkich kapliczek”, „Dom wieczności. Stan zachowany będzińskiego kirkutu”, „Miejsca pamięci w Będzinie”.

Aleksander Lysko – koordynator wielu projektów kulturalnych w tym badawczych, etnograficznych, np. „Tropem badaczy Zagłębia Dąbrowskiego” i „Mapa Obrzędowa Górnego Śląska”, „Ziemia częstochowska – obrzędowość doroczna i tradycyjna zabudowa”, trener umiejętności społecznych. Zawodowo związany z działem rozwojowo-badawczym Obserwatorium Kultury przy Instytucie Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego. Z wykształcenia etnolog. Współautor scenariuszy lekcji edukacji regionalnej na różnych poziomach kształcenia w projekcie „Etnobryk”. Współautor tekstu do wystawy #ŚląskWspólnaSprawa opowiadającej o Górnym Śląsku w II Rzeczpospolitej. Zaangażowany w realizację Śląskich Taborów w Ornontowicach. Prowadzi zajęcia dotyczące dziedzictwa kulturowego województwa śląskiego dla nauczycieli i studentów. Współautor publikacji „Sacrum i jego otoczka kulturowa w realiach górnośląskich. Między dawnymi a nowymi czasy” oraz „Czas niezwykły. Obrzędowość doroczna na Górnym Śląsku”.

Ewa Caban

„Symbolika ognia i wody”

Wykład poświęcony będzie symbolice ognia i wody, przede wszystkim w sztuce. W trakcie wystąpienia pokazane zostaną przykłady ilustrujące różnorodną symbolikę ognia (ogień – ciepło, bezpieczeństwo, ognisko rodzinne, ogień ofiarny, oczyszczający, uzdrawiający, ogień jako symbol miłości, ogień pokoju, ogień zwycięstwa, ogień – groza, zniszczenie, ogień niebiański, ogień piekielny) oraz symbolikę wody (woda – życie, symbolika wody czystej i brudnej, wody stojącej i bystro płynącej, woda – sakrament chrztu, obmycie rąk, umycie rąk).

Ewa Caban – architektka, konserwatorka zabytków, kierowniczka działu Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Instytucie Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, wcześniej zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (1999-2006), p.o. Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (2006-2007), od 2007 pracownik Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, następnie (od 2016) Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach. Autorka licznych artykułów dotyczących dziedzictwa kulturowego regionu, współautorka Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami, autorka i współautorka licznych dokumentacji konserwatorskich, popularyzatorka idei otwartej wiedzy, członkini Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Stowarzyszenia Wikimedia Polska, redaktorka Wikipedii.

Irena Kontny

„Przedstawienia św. Floriana w sztuce na obszarze województwa śląskiego”

 

Wykład poświęcony będzie przedstawieniom św. Floriana występującym w dziełach sztuki powstałych na terenie województwa śląskiego. Obejmują one wizerunki tegoż świętego występujące we wnętrzach kościołów i kaplic, zarówno w malarstwie sztalugowym, polichromiach ściennych, witrażach, jak i rzeźbie ołtarzowej oraz rzeźbie wolnostojącej. Ponadto rzeźbiarskie przedstawienia występujące w przestrzeni – zarówno miejskiej, jak i wiejskiej. W ramach wprowadzenia krótko omówiony będzie żywot świętego, z podkreśleniem jego roli jako świętego chroniącego przed ogniem oraz patrona wykonawców zawodów wiążących się z ogniem (strażaków, hutników i koksowników).

Irena Kontny – absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1991– 2008 pracownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach w dziale zabytków ruchomych i sztuki sakralnej. Od 2008 roku pracownik Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, od 2016 roku Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, obecnie Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego (dział Centrum Dziedzictwa Kulturowego). Autorka opracowań książkowych: „Witraże mysłowickie”; „Kaplice, krzyże i figury przydrożne na terenie miasta Mysłowice”; współautorka książki: „Architektura i detale budynków przy ul. Powstańców. Bogate Mysłowice”; rozdziału dotyczącego sztuki w monografii: „Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje”; autorka III tomu pracy: „Korpus witraży z lat 1800–1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej – Diecezja bielsko-żywiecka”. Autorka artykułów dotyczących m.in. witraży, dekoracji malarskich, małej architektury na terenie Górnego Śląska oraz licznych dokumentacji konserwatorskich. Od 2015 roku redaktorka naukowych Wiadomości Konserwatorskich Województwa Śląskiego.

Lucjan Siewiorek

„Polskie hełmy strażackie XX wieku. Technologia i tradycja…”

 

Lucjan Siewiorek absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Nauczyciel ZST-U w Trzebini, regionalista i kolekcjoner hełmów, autor publikacji ,,Hełmy niemieckie w polskich strażach pożarnych po II wojnie światowej”.

Anna Górska

„Św. Florian i Brama Floriana w zamku Młoszowskim na ziemi krakowskiej”

Anna Górska, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Przez 28 lat związana zawodowo z Zespołem Pałacowo-Parkowym w Młoszowej jako nauczyciel, później dyrektor Studium Nauczycielskiego, Policealnego Studium Zawodowego i Ośrodka Konferencyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Kilka lat wiceprezes, a obecnie prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie. Współtworzy Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie, Trzebini, Libiążu. Miłośniczka kultury ludowej, lokalnych tradycji i zwyczajów oraz historii Dworu Młoszowskiego.

„Pędzim za obcem, w dali go szukamy,

A domowego choć piękne nie znamy”.

Z: „Kraków i jego okolice” Ambrożego Grabowskiego.

Inscenizacja w wykonaniu Koła Gospodyń Wiejskich, opowiadająca o Ochotniczej Straży Pożarnej w Młoszowej na tle historii młoszowskiego zamku. Inspiracją do tego jest monografia dworu autorstwa Juliusza Florkiewicza wydana w krakowskim  „Wieńcu” w 1880 roku oraz Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Młoszowej.

Piotr Filipek

„Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy wczoraj i dziś. Nowe wyzwania w systemie

ochronie ludności”

 

Nadbryg. Piotr Filipek – Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął służbę pożarniczą w 1994 r. jako podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. W 1998 r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia inżynierskie pierwszego stopnia oraz został mianowany na pierwszy stopień oficerski. W 1998 r. przydzielony do pełnienia służby w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie z przydziałem do JRG w Chrzanowie na stanowisko dowódcy sekcji.

Kolejno w JRG, a następnie z chwilą utworzenia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie, zajmował następujące stanowiska: dowódca sekcji, dowódca zmiany, młodszy oficer, młodszy specjalista, specjalista ds. kontrolno–rozpoznawczych dowódca JRG, zastępca Komendanta Powiatowego. W 2013 roku został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Oświęcimiu. 

W 2000 r. ukończył zaoczne studia magisterskie drugiego stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz w 2008 r. studia podyplomowe w zakresie Zarządzania w Instytucjach Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 1 lipca 2019 roku powołany został na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP a z dniem 16 czerwca 2020 na stanowisko Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Paweł Karol Gąsiorczyk

„Historyczny rozwój strażactwa małopolskiego i śląskiego – różnice, podobieństwa,

zapożyczenia”

dr Paweł K. Gąsiorczyk – absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 2005-2007 wykładowca zewnętrzny UJ na kierunku mediteraneistyka, od 2005 r. pracownik Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, od 2010 r. naczelnik Wydziału Dokumentacji Zbiorów w CMP, od 2013 r. do 2021 r. wykładowca zewnętrzny w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, od 2016 r. członek Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Badania Historii Straży Pożarnych i Ochrony Przeciwpożarowej CTIF, członek Komisji Historycznej CTIF, od 2021 roku członek Rady Ochrony Dóbr Kultury przy Komendancie Głównym Państwowej Straży Pożarnej. Wielokrotnie odznaczany m.in. za współpracę międzynarodową oraz za działalność na rzecz pożarnictwa. Autor kilkunastu artykułów historycznych z zakresu marynistyki, historii średniowiecza oraz dziejów pożarnictwa. Strażak-ochotnik, wiceprezes OSP Kosztowy w Mysłowicach oraz sekretarz Zarządu Miejskiego ZOSP RP w Mysłowicach.

Wystąpienie będzie poruszać temat dziejów pożarnictwa graniczących ze sobą Śląska i Małopolski. W prelekcji autor skupi się na historycznych uwarunkowaniach w rozwoju formacji strażackich, które zaczęły powstawać w XIX w. w całkowicie odmiennych warunkach oraz w dwóch różnych państwach. Zastanowi się, czy występowały podobieństwa, zapożyczenia, a może różnice. Następnie zostanie zwrócona uwaga na współpracę między strażakami obu regionów już w wolnej II RP oraz w czasach późniejszych, gdy zmieniały się granice administracyjne i systemy polityczne, a także nawiąże do czasów współczesnych.

Kamil Krzysztof Bogusz

„Smutną dziś donoszę wam nowinę. Kilka słów o pożarach w Chrzanowie XVII-XIX w.”

Absolwent Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, gdzie obecnie kontynuuje studia w Szkole Doktorskiej UPJPII. W latach 2010-2015 był pracownikiem merytorycznym (asystent muzealny) w Muzeum w Chrzanowie. W latach 2015-2019 pracował w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie. Jako Radny Rady Miejskiej w Chrzanowie (2014-2018) podczas prac Komisji Kultury podejmował wiele spraw mających na celu zachowanie lub zabezpieczenie zabytków w Gminie Chrzanów. W 2018 r. otrzymał legitymację Społecznego Opiekuna Zabytków Powiatu Chrzanowskiego. Szczególnie bliskie są mu zabytki sztuki sakralnej, odkrywanie dziejów regionu oraz zagadnienia dotyczące genealogii. Jest inicjatorem wielu projektów historycznych (m.in. konkursy, projekty odnowy zabytków). Od listopada 2019 r. dyrektor Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich.

Chrzanów na przestrzeni wieków był wielokrotnie nawiedzany przez rozmaite katastrofy i klęski, w tym przez pożary. Mimo, że odcisnęły one swoje piętno na mieście, pamięć o tych wydarzeniach dawno przeminęła. Dlatego też, próba usystematyzowania i określenia przebiegu pożarów na przestrzeni XVII-XIX w. jest istotnym wnioskiem badawczym w kwestii poznania dziejów tego ważnego ośrodka.

Adrian Rams

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Historia straży pożarnych w Jaworznie”

Historyk i muzeolog. Kustosz w Muzeum Miasta Jaworzna i starszy specjalista w Oddziałowym Biurze Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego. Główne zainteresowania badawcze to dzieje przemysłu Zagłębia Krakowskiego oraz historia obozu dwóch totalitaryzmów, który działał w Jaworznie w latach 1943-1956. Autor licznych scenariuszy wystaw czasowych i stałych, katalogów wystaw oraz artykułów i książek naukowych i popularnonaukowych. Koordynator grantów i projektów dotacyjnych realizowanych w Muzeum Miasta Jaworzna i innych instytucjach kultury.

We wstępie prelekcji zostanie ukazany skrótowy przegląd sposobów walki z ogniem w dawnej Polsce. Następnie opisana zostanie działalność przeciwpożarowa organizowana w XIX i w początkach XX wieku w Galicji (w której granicach leżało Jaworzno i okoliczne wsie) w ramach Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń od Ognia. Wypracowane wówczas standardy były przenoszone na grunt lokalny dając asumpt do tworzenia porządków ogniowych w miejscowych wsiach i organizowaniu ochotniczych, zakładowych i miejskich straży pożarnych. Jako uzupełnienie zaprezentowana zostanie archiwalna mapa przedstawiająca wielki pożar Jaworzna z roku 1874 r., znajdująca się w zbiorach Muzeum Miasta Jaworzna oraz sikawka konna firmy Wilhelm Knaust ze straży ochotniczej przy szczakowskiej cementowni, znajdująca się w zbiorach Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

Piotr Bębenek

„30-lecie Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie

St. kpt. Piotr Bębenek – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie.

Marek Bębenek

„Pozaratownicze działania straży pożarnej na przykładzie małopolski”

Oficer Państwowej Straży Pożarnej. Służbę rozpoczął w 1983 roku w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Chrzanowie, a po reformie administracyjnej – w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
W latach 2006-2016 powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie. Z dniem 15.06.2020 przeszedł w stan spoczynku ze stanowiska Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Od wielu lat związany jest z działalnością ochotniczych straży pożarnych.


Jest członkiem założycielem Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzanowie (1997–reaktywacja działalności stowarzyszenia). Inicjator obchodów jubileuszy Chrzanowskiej Straży Pożarnej: od 1998 (125-lecie) do 2012 (140-lecie), mających na celu prezentację ponad stuletnich tradycji i ceremoniału strażackiego Ziemi Chrzanowskiej oraz ich związku z historią i tworzeniem tej społeczności. Jest również autorem „Monografii chrzanowskiej straży pożarnej 1872-2002”.


Był inicjatorem i organizatorem wystawy czasowej „Pod sztandarem świętego Floriana”, prezentowanej w Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich w Chrzanowie oraz w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu (maj-lipiec 2003).
W latach 1983-2006 pełnił funkcję Komendanta Miejsko-Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Chrzanowie, realizując budowę nowej strażnicy OSP w Balinie oraz rozbudowę i modernizację strażnic OSP w Luszowicach i Płazie. Pełnił również funkcję Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Chrzanowie oraz członka Komisji ds. Młodzieży Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie. W 2007 roku był delegatem województwa małopolskiego na XII Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Od 2022 roku pełni funkcję Wiceprezesa Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Przez 20 lat współorganizował coroczne obozy szkoleniowo-wypoczynkowe „Pomocna Dłoń” dla dzieci z rodzin ubogich realizowanych przez OSP.


W roku 2012, uchwałą Rady Powiatu Chrzanowskiego, przyznany został mu tytuł „Zasłużony dla powiatu chrzanowskiego”.
Od 2016 roku jest członkiem założycielem Kapituły Orderu św. Floriana Cracovia, współpracującej z Bazyliką św. Floriana w Krakowie.
Od 2021 roku, jako Dyrektor Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec – realizuje między innymi budowę nowej siedziby Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Alwerni.

Bogdan Kosowski

„Rola ochotniczych straży pożarnych w aspekcie bezpieczeństwa społeczności lokalnej”

 

Doktor habilitowany inżynier, Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, oficer pożarnictwa. Absolwent Politechniki Krakowskiej, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 2005-2007 uczestnik comiesięcznych seminariów w zakresie Rozwoju Teorii i Praktyki Nauk o Zarządzaniu organizowanych przez Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz” w Warszawie, a także uczestnik Wyższego Kursu Obronnego Akademii Obrony Narodowej. Obecnie Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a wcześniej z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach, Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Prorektor i z-ca Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

W sferze społecznej radny Rady Miejskiej w Chrzanowie w kadencji 1998-2002, przewodniczący Komisji Budżetowej, członek Komisji Rozwoju, Komisji Kultury i Edukacji, członek Związku Ciepłowniczego oraz Rady Społecznej Szpitala Miejskiego. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzanowie, Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych, Polskiego Związku Łowieckiego, Stowarzyszenia Gmin Powiatu Chrzanowskiego. Przez okres 2 lat członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powołany przez Starostę Powiatu Chrzanowskiego.

Specjalizuje się w szeroko pojętej problematyce teorii systemów związanych z organizacją zarządzania bezpieczeństwem w podmiotach gospodarczych, w instytucjach oraz organach administracji publicznej. Autor lub współautor ponad 90 prac naukowych opublikowanych w piśmiennictwie w Polsce i za granicą, w tym m.in. „Współdziałanie instytucjonalne na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa ludności w Polsce”, „Model systemu zarządzania kryzysowego szczebla wojewódzkiego”, „Programowanie działań na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej. Poradnik praktyczny”. Współtwórca Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody w aspekcie nowoczesnego zarządzania państwem z wykorzystaniem narzędzi organizacyjno-technicznych.

W ramach działalności naukowej uczestnik kilku prac badawczo-rozwojowych finansowanych przez NCBiR, NCN oraz prac dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Regionalnego. Recenzent prac badawczych, monografii habilitacyjnych i doktorskich, a także monografii i artykułów naukowych. Uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych, w tym przewodniczący bądź członek wielu komitetów naukowych i organizacyjnych konferencji.
W latach 2005 i 2006 na zlecenie Przewodniczącego Rady Szkolnictwa Wyższego uczestnik w opracowywaniu standardów nauczania dla kierunku Inżyniera bezpieczeństwa, Zarządzanie, a także konsultant kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Brał udział w pracach podzespołu naukowego powołanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do przygotowań EURO 2012, a w 2010 roku byłem społecznym doradcą w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Za swoja pracę naukowo-dydaktyczną otrzymał nagrodę Ministra w roku 2007, za całokształt dorobku oraz publikacje naukowe mające istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań. Wyróżniony został wieloma odznaczeniami i medalami, w tym także zagranicznymi, między innymi Medalem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej.

Marek Pisarek

„Wieloaspektowa działalność Straży Pożarnych na rzecz społeczności lokalnej”

Przedstawienie wieloaspektowej działalności Straży Pożarnych na rzecz społeczności lokalnej w zakresie kulturalno-oświatowym, wychowawczo-integracyjnym i religijno-patriotycznym.
 
Oficer Państwowej Straży Pożarnej, pasjonat pożarnictwa. Współautor książek „Samochody pożarnicze Polskiej Straży Pożarnej”, „Gaśnice wczoraj dziś i jutro”, autor książki „Samochody Straży Pożarnej”. Autor kilkudziesięciu artykułów na temat samochodów i sprzętu będącego w wyposażeniu Straży Pożarnych współcześnie oraz dawniej. Od połowy lat 80. kolekcjoner modeli sprzętu strażackiego. W jego zbiorach – w pomniejszonej skali – można było znaleźć sikawki-pompy parowe o zaprzęgu konnym oraz ciągnięte ręcznie przez strażaków, czołgi strażackie, samoloty, śmigłowce, samochody pożarnicze retro i współczesne. Wybrane modele prezentowano na wystawach.

Mariusz Paździora

„Straż pożarna w Cyfrowym Archiwum Ziemi Chrzanowskiej”

Celem pokazu będzie zaznajomienie uczestników spotkania z przeszłością różnorakich jednostek straży ogniowej na ziemi chrzanowskiej (państwowej, ochotniczej i zakładowej straży pożarnej) i różnych aspektów ich działalności, a także przypomnienie sylwetek dawnych strażaków, zapoznanie się ze sprzętem jakim niegdyś dysponowali i ćwiczeniami jakie odbywali przygotowując się do akcji. Ujrzymy także chrzanowskich strażaków biorących udział w różnych uroczystościach państwowych i zapoznamy się z oryginalnymi dokumentami strażackim z czasów minionych, prasowymi relacjami na temat wielkich pożarów, a także będziemy mieli okazję obejrzeć mapę rozmieszczenia jednostek straży ogniowej na terenie naszego powiatu i niemniej interesującą mapę pożarów, pokazującą jaką plagą były pożary na terenie naszego powiatu w przeszłości.

Mariusz Paździora (ur. 1961 w Chrzanowie) historyk, podróżnik i tłumacz języków duńskiego i angielskiego. W Danii, gdzie mieszkał, ukończył studia historyczne i anglistyczne obroną rozprawy „Not Quite English. The Channel Islands and Their Language Throughout History”. Pokłosiem zainteresowania historią ziemi chrzanowskiej są liczne publikacje w prasie lokalnej oraz trzy tytuły wydane w ramach serii Biblioteczka Regionalna Ziemi Chrzanowskiej: „Atlas historyczny ziemi chrzanowskiej” (2018), Dzieje cmentarza parafialnego w Chrzanowie” (2020), „Atlas historyczny Galicji” (2021).