REJESTRACJA

REKRUTACJA WOLONTARIUSZY

30.06.2021

REKRUTACJA PRELEGENTÓW

31.07.2021

REKRUTACJA GRUP OBRZĘDOWYCH

31.07.2021

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY,

DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU W RAMACH PROGRAMU KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA