Prelegenci

PRELEGENCI IV FORUM REGIONALNEGO 2020

dr hab. prof. UŚ Zygmunt Woźniczka

Pracownik Instytutu Nauk o Kulturze na Wydziale Filologicznym UŚ, dyrektor Katedry Badania Najnowszych Dziejów Górnego Śląska, p.o. Dyrektora Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego. Zainteresowania badawcze: Ruch Obrońców Pokoju 1948-1975, polskie podziemie niepodległościowe, wychodźstwo polskie w Londynie po 1945, historia oraz kultura Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

dr Karol Makles

Pracownik Instytutu Nauk o Kulturze na Wydziale Filologicznym UŚ, zastępca dyrektora kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, redaktor bibliograficzny Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego. Zainteresowania badawcze: dziedzictwo kulturowe, kultura książki i prasy, historia książki i prasy, nowoczesne narzędzia informacyjne.

Wojciech Sala

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, pierwszy burmistrz Miasta Chrzanowa w latach 1990-1991, radny kadencji 1990-1994, członek Rady Kultury przy burmistrzu Chrzanowa. Aktywny działacz Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie. Emerytowany nauczyciel informatyki. Zainteresowania: metody nauczania, zagadnienia społeczne, ewangelizacja.

Jadwiga Dudek

Chrzanowska radna trzech pierwszych kadencji, członkini Komisji Oświaty Kultury i Sportu, Komisji Zdrowia oraz Komisji Gospodarczej. Rodowita mieszkanka Balina, nauczycielka muzyki i wychowania początkowego. Aktywna działaczka społeczna związana z PCK w Chrzanowie, stowarzyszeniem My Kobiety oraz lokalnym Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Marek Szymaszkiewicz

Absolwent archeologii UJ, wieloletni pracownik Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich, starszy kustosz i kierownik oddziału wystaw czasowych. Były redaktor naczelny „Kroniki Chrzanowskiej”. Autor wielu publikacji związanych z Ziemią Chrzanowską.

dr Jacek Kurek

Historyk związany z Instytutem Historii UŚ. Kustosz i redaktor w chorzowskim Muzeum. Prowadzący audycję „Noc nie bez końca” w RADIOeM. Zainteresowania: kultura, estetyka, historia idei, problematyka pogranicza, m.in. Galicji, Zagłębia i Śląska na przełomie XIX i XX w.

Piotr Matan

Absolwent Wydziału Historycznego UJ, historyk, archiwista, specjalista BHP. Dyrektor Interaktywnego Muzeum Technik Bezpieczeństwa, Transportu, Ochrony i Higieny Pracy, członek Stowarzyszenia Nasze Psary. Zainteresowania: genealogia, digitalizacja, lokalna historia, transport towarów niebezpiecznych.

Jan Strzemecki

Rodowity chrzanowianin, absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Autor książek i artykułów poświęconych lokalnej historii. Zainteresowania: dzieje miasta i regionu, powstania, cmentarze wojenne, okupacja powiatu chrzanowskiego, biografie mieszkańców.

Grzegorz Orłowski

Rodowity chrzanowianin, mieszkaniec wsi Uszew w woj. małopolskim. Historyk, archiwista, pracownik IPN. Zainteresowania: historia i kultura regionu krakowskiego, winogrodnictwo.

Zbigniew Duda

Zastępca pierwszego burmistrza Trzebini, Adama Cebo. Po odwołaniu poprzednika – wybrany na włodarza miasta przez radnych. Od 1994 roku burmistrz Trzebini przez dwie kolejne kadencje.

prof. dr hab. Adam Stanisław Jagiełło

Trzebinianin z urodzenia, przewodniczący Rady Miasta Trzebinia w pierwszej kadencji. Związany z AGH i Politechniką Krakowską. Autor publikacji naukowych poświęconych trzebińskiej historii. Dydaktyk i nauczyciel akademicki. Zainteresowania: historia Polski, heraldyka

Jan Jarczyk

Odznaczony działacz NSZZ „Solidarność” w trzebińskich Zakładach Metalurgicznych, pierwszy przewodniczący zakładowego Komitetu Założycielskiego. Internowany w Strzelcach Opolskich i Kokotku. Brał udział w kolportażu prasy podziemnej.

Czesław Kołodziejczyk

Odznaczony działacz NSZZ „Solidarność” w trzebińskich Zakładach Metalurgicznych, członek zakładowego Komitetu Założycielskiego, następnie wiceprzewodniczący. Internowany w Strzelcach Opolskich i Kokotku.

dr Jolanta Piskorz

Wieloletni pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Trzebini, Kierownik ds. Merytorycznych tej placówki. Autorka wielu publikacji regionalnych. Zainteresowania: bibliotekarstwo, dzieje i historia Trzebini.

Alicja Molenda

Absolwentka kierunku filologia słowiańska, specjalność filologia bułgarska na UJ. Dziennikarka, pierwsza redaktor lokalnego czasopisma „Przełom”, którego była współtwórcą i wydawcą (jako spółka cywilna KELMAR). Obecnie właścicielka Firmy Wydawniczej „Przełom” Alicja Molenda.

Roman Liszka

Dziennikarz, współtwórca „Przełomu” (jako spółka cywilna KELMAR). Prezes Zarządu trzebińskiego Stowarzyszenia Luzarczycy.

Eugeniusz Kurek

Dziennikarz, współtwórca „Przełomu” (jako spółka cywilna KELMAR). Prezes Zarządu Fundacji „Dobry Start” i jej współzałożyciel.