DLA MEDIÓW

DLA MEDIÓW

Ruszyła rekrutacja prelegentów i uczestników na III Forum Regionalne „Między Małopolską a Górnym Śląskiem”, które odbędzie się 14-15 listopada 2019r. w Chrzanowie i Wygiełzowie. (Ramowy program w załączeniu)

Do udziału w forum SERDECZNIE ZAPRASZAMY muzealników, etnografów, regionalistów, bibliotekarzy, historyków i wszystkich tych, którzy działają na rzecz zachowania tożsamości lokalnej.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Po Forum zostanie przygotowana publikacja z pełnymi tekstami przygotowanymi przez prelegentów.

Szczegóły dotyczące wydarzenia wraz z formularzami zgłoszeniowymi, umożliwiającym rejestrację prelegentów i uczestników, dostępne są na stronie internetowej www.mbp.chrzanow.pl/forumregionalne20202020

Celem Forum Regionalnego jest popularyzacja wiedzy dotyczącej historii i kultury Małopolski i Górnego Śląska oraz jej interpretacji przez mieszkańców z jej lokalnością, tożsamością kulturową i regionalnością.

W tym roku Forum będzie poświęcone zagadnieniom politycznym i kulturowym po zakończeniu I wojny światowej, z uwzględnieniem obszarów pogranicza Małopolski i Śląska. Podczas Forum chcielibyśmy zwrócić uwagę nie tylko na wielkich przywódców i masowe organizacje, ale także na regionalnych działaczy i lokalne stowarzyszenia kształtujące patriotyczne postawy w okresie zaborów. Pragniemy przypomnieć ludzi dbających o naszą kulturę i oświatę w czasach niewoli oraz tworzących struktury odrodzonego po I wojnie światowej państwa polskiego. Forum może stać się przyczynkiem do budzenia zainteresowania historią w wymiarze lokalnym, a przede wszystkim przybliżyć wydarzenia i postacie dotąd marginalizowane lub wręcz nieznane.

Forum zostało objęte honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego oraz Burmistrza Miasta Chrzanowa Roberta Maciaszka.