Dział Informacji Regionalnej

regionalia@mbp.chrzanow.pl | tel. 32 763 27 48
ul. Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów

Dział Informacji Regionalnej gromadzi wszelkie informacje, dokumenty, literaturę i prasę związane z powiatem chrzanowskim, które są bezcennym źródłem informacji o życiu społeczno-kulturalnym, ekonomicznym i historycznym regionu. W dziale opracowywane są bazy regionalne powiatu chrzanowskiego, jest prowadzona działalność wydawnicza.

Czasopisma regionalne

Czterdzieści polskich tytułów związanych z ziemią chrzanowską jest udostępnianych dla czytelników na miejscu. Opisy bibliograficzne ze streszczeniami wybranych artykułów znajdują się w bazie Bibliografii Regionalnej Powiatu Chrzanowskiego. Poniżej prezentujemy aktualny wykaz czasopism regionalnych wraz z informacją o dostępnych numerach.
Zainteresowanych uzupełnieniem zbioru zapraszamy do kontaktu z Działem Informacji Regionalnej,
tel. 32 763 27 48.

Alchemik
miesięcznik załogi Zakładów Chemicznych “Alwernia” i Gminy Alwernia

1996 nr 10-12 ; 1997 nr 1, 4-7 ; 1999 nr 1-12 ; 2000 nr 1-12 ; 2001 nr 1-12 ; 2002 nr 1-12 (brak nr 11) ; 2003 nr 1-12 (brak nr 6) ; 2004 nr 1-12 ; 2005 nr 1-12 ; 2006 nr 1-11 ; 2007 nr 1-12 ; 2008 nr 1-12 ; 2009 nr 1-12 ; 2010 nr 1-12 ; 2011 nr 1-12 ; 2012 nr 1-12 ; 2013 nr 1

Biuletyn Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie

2000 nr 1-8 ; 2001 nr 9 ; 2002 nr 10-15 ; 2003 nr 16-19 ; 2004 nr 20-21 ; 2005 nr 24-25, 27 ; 2006 nr 28

Biuletyn Małopolski

1999 nr 4-5 ; 2000 nr 1-11 ; 2001 nr 1-3, 6-7 ; 2002 nr 2, 6-9 ; 2003 nr 1, 3, 7, 9

chrzanowski24.pl


2013 nr 1-4 ; 2014 nr 5-7

Co Tydzień


1991 nr 3, 8-12, 32, 42-43 ; 1992 nr 32, 42-52 ; 1993 nr 9-18, 23-24, 38, 40, 47-52 ; 1994 nr 1-47 (brak nr 42) ; 1995 nr 1-10, 12-45 ; 1996 nr 2-5, 7-25, 27-47 ; 1997 nr 1-51 ; 1998 nr-51 ; 1999 nr 1-53 (brak nr 33) ; 2001 nr 1-30, 32-34, 36-37, 39-43, 45-47 ; 2002 nr 1-53 ; 2003 nr 1-52 (brak nr 46) ; 2004 nr 1-41, 43-51 ; 2005 nr 1-52 (brak nr 40) ; 2006 nr 1-52 ; 2007 nr 1-52 ; 2009 nr 1-52 ; 2010 nr 1-52 ; 2011 nr 1-52 ; 2012 nr 1-52 ; 2013 nr 1-52 ; 2014 nr 1-52 ; 2015 nr 1-45, 48-52 ; 2016 nr 1-52 ; 2017 nr 1-52 ; 2018 nr 1-52 (brak nr 43) ; 2019 nr 1-50

Ekowieści


2000 nr 1-3 ; 2001 nr 4-8 ; 2002 nr 9-15 (brak nr 11) ; 2003 nr 16-20 ; 2004 nr 21-24 ; 2005 nr 25-28 ; 2006 nr 29-30

Familia: Gazeta Parafii Świętej Rodziny w Chrzanowie

2005 Wielkanoc (bez ciągłej numeracji) ; 2005 nr 8-10 ; 2006 nr 11

Gazeta Chrzanowska

2017 nr 1-3, 5

Gazeta Trzebińska

2018 nr 1-11 ; 2019 nr 1, 3, 8, numer sierpniowy (brak ciągłej numeracji)

Gimpel

2003 nr 1 ; 2004 nr 2, 4-5 ; 2005 nr 6 ; 2006 nr 4, 01 ; 2007 nr 06, 09-10 ; 2008 nr 12, 15, 17 ; 2009 nr 12, 21-22 ; 2010 nr 25 ; 2013 nr 48

Głos Chrzanowski

2009 nr 1-5, 7 ; 2010 nr 1-2, 4-5, 7-9, 11-12 ; 2011 nr 1-12 ; 2012 nr 1-12 (brak nr 6) ; 2013 nr 1-12 ; 2014 nr 1-12 ; 2015 nr 1-12 ; 2016 1-12 ; 2017 1-9, 11 ; 2018 nr 1, 4-8, 11-12 ; 2019 nr 1-5, 8-10, 12 ; 2020 nr 1-2

Głos Trzebini

2003 nr 1

Jaworznicki Sokół

2005 nr 1-12 (brak nr 10) ; 2006 nr 1-12 ; 2007 nr 1-12 ; 2008 nr 1-12 ; 2009 nr 1-5 ; 2010 nr 1-3 ; 2011 nr 1

Koncern – Nasze Forum

2004 nr 7-12 ; 2005 nr 1-12 ; 2006 nr 1-12 ; 2007 nr 1-12 ; 2008 nr 1-12 (brak nr 10) ; 2009 nr 1-7, 11-12 ; 2010 nr 1-3, 7-9, 11/12 ; 2011 nr 1-3, 6-7, 9-12

Koncern Węglowy

2005 nr 1-2, lipcowe wydanie okolicznościowe (bez ciągłej numeracji) ; 2006 nr 1-6 ; 2007 nr 1-4

Kreator

2002 nr 1-40 ; 2003 nr 1-20

Kronika Chrzanowska

1991-2016 nr 1-198

Kurier Chrzanowski

2008 nr 1-8 ; 2009 nr 2-6 ; 2010 nr 2-3, 5 ; 2011 nr 1

Kurier Gminy Babice

2007 grudzień (bez ciągłej numeracji) ; 2008 kwiecień (bez ciągłej numeracji), grudzień (bez ciągłej numeracji) ; 2009 nr 1-2, 4 ; 2011 nr 1 ; 2013 nr 1, 2

Kurier Libiąski

2006 nr 1-2, 4-13, 15-18 ; 2007 nr 19-30 ; 2008 nr 31-42 ; 2009 nr 43-47 ; 2015 nr 64 ; 2017 nr 93-94 ; 2018 nr 103-106 ; 2019 nr 109, 112-113

Lokomotywacja

2018/2019 nr 1

Mała Ojczyzna (Alwernia)

1994 nr 1-3 ; 1995 nr 8 ; 1996 nr 6, 9/10 ; 1997 nr 1/2-3

Małopolski Informator Europejski

2007 nr 57-58

Nad poziomy miesięcznik I LO

2016 nr 2 + numer specjalny (bez ciągłej numeracji) ; 2017 numer specjalny (bez ciągłej numeracji)

Nasze Osiedle Kąty w Chrzanowie

2016 nr 1-4 ; 2017 nr 5-8 ; 2018 nr 9-12 ; 2019 nr 13-14/15

Nasze sprawy: kwartalnik młoszowski

2009 nr 1-3

Nicolaus. Niedzielny biuletyn parafii św. Mikołaja w Chrzanowie

2012 nr 21-22, 24-28, 30-39, 41-43, 45-46, 48-53

Nowy Tydzień

2003 nr 1-4 (pierwszy numer wydano pod tytułem Nowy Kreator)

Orzeł Skalny

1997-2013 nr 1-65

Parafialnik

1998 nr 1-3 ; 1999 nr 1-12 ; 2000 nr 1-13 ; 2001 nr 1-12 ; 2002 nr 1-12 ; 2003 nr 1-12 ; 2004 nr 1-12 ; 2005 nr 1-12 ; 2006 nr 1-12 ; 2007 nr 1-12 ; 2008 nr 1-12 ; 2009 nr 2-12 ; 2010 nr 1-12 ; 2011 nr 1-12 ; 2012 nr 1-12 (brak nr 3) ; 2013 nr 1-12 (brak nr 10) ; 2014 nr 1-12 (brak nr 10) ; 2015 nr 1-12 ; 2016 nr 1-12 (brak nr 6) ; 2017 nr 1-7, 9 ; 2018 nr 1, 11

Polska Energia

2008 nr 1-2 ; 2009 nr 1-2, 4, 6-12 ; 2010 nr 1-12 (brak nr 9) ; 2011 nr 8

powiat-chrzanów

2011 nr 43-49, 51 ; 2012 nr 1-3

Przełom
Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej

lata 1990-2020

Regionalista Małopolski

1999 nr 1 ; 2000 nr 2 ; 2001 nr 3

Tu i Teraz (Libiąż)

1999 dwa numery bez ciągłej numeracji (18.06., 26.07.) oraz nr 4-5

Tygodnik Chrzanowski

1999 nr 1-2, 4/5

Zeszyty Historyczne Miasta Jaworzna

1999 nr 1 ; 2000 nr 2-3 ; 2001 nr 4 ; 2002 nr 5-6 ; 2003 nr 7-8 ; 2005 nr 9

Ziemia Krzeszowicka

1998 nr 6 ; 1999 nr 1-6 ; 2000 nr 2-4 ; 2001 nr 1-6 ; 2002 nr 1-6 ; 2003 nr 1-6 ; 2004 nr 1-6 ; 2005 nr 1-6 ; 2006 nr 1-6 ; 2007 nr 1-6 ; 2008 nr 1-6 ; 2009 nr 1-6 (brak nr 3) ; 2010 nr 1-6 ; 2011 nr 1-5/6 ; 2012 nr 1-6 (brak nr 4) ; 2013 nr 1-6 ; 2014 nr 1-6 ; 2015 nr 1-6 (brak nr 5) ; 2016 nr 1-6 ; 2017 nr 1-5/6 ; 2018 nr 1/3 ; 2019 nr 2, 4

Żółty Jeż

2004 nr 25, 27, 29-30, 36-37, 39, 41-42, 44, 46, 48, 50-52 ; 2005 nr 1-3, 5-6, 8-23, 25-52 ; 2006 nr 1-28, 30-47, 49-51 ; 2007 nr 1-50 ; 2008 nr 1-52 ; 2009 nr 1-52 ; 2010 nr 1-10, 12-25, 27-31, 33-52 ; 2011 nr 1-5, 9-10, 12, 14-18, 20-26, 28-52 ; 2012 nr 1-52 ; 2013 nr 1-52 ; 2014 nr 1-51 ; 2015 nr 1-52 ; 2016 nr 1-52 ; 2017 nr 1-52 ; 2018 nr 1-51 ; 2019 nr 1-50 ; 2020 nr 1-15 (brak nr 13)

Najcenniejsze druki dawne dla koneserów

Ich zbiór liczy 20 egzemplarzy, pochodzą z lat 1745-1938. Udostępniane są wyłącznie na miejscu w Czytelni

Scroll to Top