Oddział
dla Dzieci

dzieciecy@mbp.chrzanow.pl | tel. 32 763 27 53
ul. Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, Oddział dla Dzieci w okresie 09.2020 - 06.2021 realizuje projekt BIBLIOTECZNA MAT-TEMATYKA, w ramach programu grantowego „mPotęga” – VII edycja. Projekt dofinansowała Fundacja mBanku.

BIBLIOTECZNA MAT-TEMATYKA

Serdecznie zapraszamy do udziału uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu Gminy Chrzanów i powiatu chrzanowskiego. Proponujemy uczniom, nauczycielom i rodzicom włączenie się do projektu, dzięki któremu z pewnością uda nam się wspólnie „odczarować” matematykę:

wypróbujecie ciekawe metody i pomoce grając w wielkoformatową grę planszową MATmA EDUKACYJNA: wykorzystacie roboty edukacyjne, aplikacje na tablety i wieeelką planszę… ale także matematyczną wiedzę i inne umiejętności podczas rozwiązywania nie tylko matematycznych zadań. Zajęcia dla klas szkolnych.

spróbujecie, podczas zajęć warsztatowych z dr Małgorzatą Krzeczkowską, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dostrzec matematykę tam, gdzie zazwyczaj jej nie widzimy: w sklepie podczas zakupów, w kuchni podczas gotowania, w przyrodzie, w domu, wokół nas… Zajęcia dla klas szkolnych.

uczniów, koniecznie z rodzicami, zachęcamy do zakasania rękawów i wspólnego stworzenia przestrzennej ilustracji do mądrego, jak najbardziej geometrycznego wiersza Danuty Wawiłow „Bajka nowa prostokątna i kwadratowa”, który jest motywem przewodnim naszego matematycznego konkursu literacko-plastycznego „Prostokąty i kwadraty”. Oczywiście na zwycięzców w konkursie czekać będą nagrody! Zabawa rodzinna, dla dzieci i rodziców

na podsumowanie projektu proponujemy happening matematyczny, podczas którego rozstrzygniemy i rozdamy nagrody w matematycznym konkursie literacko-plastycznym „Prostokąty i kwadraty”, a także zorganizujemy pokaz naukowy, wyjaśniający matematyczne zawiłości i trudności w niecodzienny sposób.

Szczegółowe informacje, ustalanie terminów spotkań:

Ewelina Deluga – kierownik Oddziału dla Dzieci, tel. 32 763 27 53, e-mail: dzieciecy@mbp.chrzanow.pl

Cele projektu to m.in.:

Uatrakcyjnienie nauki matematyki

Rozwijanie/wzmacnianie umiejętności pracy w zespole

Rozwijanie umiejętności logicznego, krytycznego myślenia, argumentowania i wnioskowania

Rozwijanie umiejętności stosowania różnorodnych technologii i pomocy dydaktycznych

Uaktywnienie rodziców, wzmacnianie więzi rodzinnych - konkurs literacko plastyczny

Wzmacnianie i pogłębianie współpracy chrzanowskiej biblioteki i szkół podstawowych

Warsztaty z dr Małgorzatą Krzeczkowską

Pokaz naukowy, czyli matematyczne trudności i zawiłości
w humorystycznej formie.

Kolejna matematyczna propozycja w ramach projektu „Biblioteczna mat-tematyka”: pokaz naukowy autorstwa Małopolskiego Centrum Nauki COGITEON w Krakowie.
 

Wystawa pokonkursowa!

Matematyczny konkurs literacko-plastyczny PROSTOKĄTY I KWADRADY

Dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu Gminy Chrzanów i powiatu chrzanowskiego wraz z rodzicami.

Wyniki konkursu!

Z przyjemnością ogłaszamy rozstrzygnięcie naszego matematycznego konkursu literacko-plastycznego „Prostokąty i Kwadraty”.

Uczestnicy – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych z terenu Gminy Chrzanów i powiatu chrzanowskiego wraz z rodzicami, mieli za zadanie stworzenie przestrzennej, wielkoformatowej pracy plastycznej, będącej ilustracją do fantastycznego, niezwykle plastycznego wiersza Danuty Wawiłow, „Bajka nowa prostokątna i kwadratowa”. A dlaczego taki temat i pomysł na konkurs? Chcieliśmy  zachęcić do podjęcia, opartych oczywiście o literaturę, nietypowych działań edukacyjnych, plastycznych, tak by pobudzić wyobraźnię i wrażliwość, by uatrakcyjnić naukę matematyki. Niezwykle ważną sprawą było to, by prace powstały podczas wspólnej, twórczej zabawy dzieci i rodziców.

Otrzymaliśmy piękne, niebanalne prace plastyczne, które można obejrzeć na wystawie w holu  biblioteki przy ul. Broniewskiego 10C.

Artykuły:

Scroll to Top