O projekcie

Wieczornica

Wystawa

WYSTAWA – przedstawiająca różnorodne aspekty patriotyzmu mieszkańców Chrzanowa i ziemi chrzanowskiej na przestrzeni ostatnich stuleci. To bogato ilustrowana ekspozycja składająca się z 20 kolorowych plansz (zawierających unikalne, dotąd w większości niepublikowane fotografie i dokumenty z patriotycznej przeszłości chrzanowian). Plansze te będą prezentowane wzdłuż zachodniej fasady gmachu biblioteki.

Scroll to Top