O projekcie

Wieczornica

Wieczornica patriotyczna – Pamiętając o historii idziemy w przyszłość…

10 czerwca 2022, Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie

Wieczornica patriotyczna to projekt będący połączeniem muzyki z edukacją historyczno-patriotyczną dorosłych, seniorów oraz dzieci i młodzieży. U jego założeń leży promowanie patriotyzmu, rozbudzanie uczuć patriotycznych poprzez śpiew, a także popularyzacja niektórych – zapomnianych już – polskich pieśni patriotycznych i żołnierskich.

Wieczornica patriotyczna to także okazja do upowszechniania polskiej tradycji narodowej, wzmocnienia identyfikacji z miejscem pochodzenia i dziedzictwem kulturowym, wspierania wychowania patriotycznego młodego pokolenia, integracji mieszkańców poprzez wspomnienia oraz wspólne śpiewanie. To także szansa na przywrócenie naszej zbiorowej pamięci.

Projekt zakłada organizację wydarzenia, podczas którego wykonane zostaną na żywo wybrane pieśni patriotyczne i piosenki związane z historią Polski w połączeniu z oprawą multimedialną. Do współudziału będzie zachęcana także publiczność, wśród której znajdą się przedstawiciele wszystkich grup wiekowych. Całość ma charakter edukacyjny. Głodni wiedzy zapoznają się z okolicznościami powstania wybranych utworów dzięki dołączonemu śpiewnikowi. Całość zilustruje wystawa oraz dołączony do niej katalog – przygotowane specjalnie na tę okazję.

Cele projektu:

  • budowa poczucia tożsamości i wspólnoty narodowej oraz dumy z bycia Polakiem,
  • zachęcenie do odkrywania i dzielenia się lokalnymi i rodzinnymi historiami,
  • upowszechnienie nieznanych lub zapomnianych historii z walki o niepodległość,
  • zapoznanie z historią przede wszystkim młodego pokolenia,
  • ukazanie wkładu mieszkańców ziemi chrzanowskiej w odbudowę i narodziny II RP,
  • uświadomienie mieszkańcom, że działania podejmowane wiele lat temu przez naszych przodków były częścią historii powszechnej i historii Polski,
  • integracja społeczności lokalnej poprzez udział w działaniach projektowych oraz podniesienie kompetencji kulturowych młodego pokolenia,

przybliżenie i popularyzacja historii lokalnych inicjatyw związanych z budową i rozwojem Polski.

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie otrzymała dofinasowanie 15 000 zł na realizację projektu „Pamiętając o historii idziemy w przyszłość – wieczornica patriotyczna” w ramach programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego (Fundusz Patriotyczny – edycja 2021 – Niepodległość po Polsku).

Scroll to Top