Niska emisja – wielka sprawa, czym dymi komin sąsiada 2017 – zapowiedź

By przeciwdziałać zanieczyszczeniom powietrza, których źródłem są kominy domów jednorodzinnych, kamienic i lokalnych kotłowni, w listopadzie realizujemy kampanię pn. “Niska emisja – wielka sprawa, czym dymi komin sąsiada”. Jej celem jest pokazanie korzyści zdrowotnych i społecznych wynikających z eliminacji źródeł niskiej emisji. W ramach akcji powstały plakaty i ulotki. Ogłaszamy trzy ekologiczne konkury dla dzieci.

Podczas happeningu Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej, poprzez obrazowe przedstawienie ważnych idei czy negatywnych zjawisk spróbujemy trafić do świadomości najmłodszych odbiorców i pobudzić ich do zmiany przyzwyczajeń. Natomiast dorosłych mieszkańców zapraszamy na pokaz ekologicznego palenia w piecach węglowych, wykład dot. zielonej energii czyli odnawialnych źródeł energii czy warsztaty ekologiczne.

Szczegółowy program:

1. Konkurs plastyczny dla przedszkoli: Niska emisja wielka sprawa – czym dymi komin sąsiada

2. Konkurs na najlepszą gazetkę szkolną: Chrońmy powietrze – przeciwdziałajmy niskiej emisji

3. Konkurs na komiks dla uczniów szkół podstawowych i szkół średnich: Dziękuję, nie truję!

15.11.2017 termin dostarczenia prac konkursowych
17.11.2017 obrady jury, wyłonienie zwycięzców
20.11.2017 wręczenie nagród podczas happeningu

4. Pokaz ekologicznego spalania dla dorosłych mieszkańców Chrzanowa “Ekonomiczne palenie w najprostszych piecach i kotłach”. Termin: 18.11.2017 (sobota) godz. 10-14

5. Wykład z prezentacją dot. aspektów prawnych związanych z odnawialnymi źródłami energii. Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się jakie projekty realizowane są w gminie Chrzanów oraz jakie są zasady ich działania i przeprowadzania. W trakcie spotkania porozmawiamy także o przywilejach z tytułu bycia Prosumentem. Rozwiejemy obawy związane z opłacalnością i zasadnością wykorzystania w swoich gospodarstwach domowych odnawialnych źródeł energii. Wykład połączony z pokazem pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych. Termin: 16.11.2017 godz. 10-15

6. Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie
Termin: 20.11.2017 godz. 9-14

7. Dni Otwarte w Chrzanowskiej Ciepłowni (zgłoszenia Veolia Południe pod numerem telefonu: 724 155 554). Termin: 13-17.11.2017

8. Dni Otwarte w Oczyszczalni Ścieków w Trzebini-Sierszy zwiedzanie mikroelektrowni słonecznej produkującej tzw. zieloną energię (zgłoszenia RPWiK pod numerem telefonu: 32 623 54 50 wew.33, fax 54).

9. Kreatywne warsztaty ekologiczne “Ozdoby świąteczne”
27.11.2017 godz. 14-19 / Oddział dla dzieci (dla dzieci i rodziców wstęp wolny),
28.11.2017 godz. 10-12, godz. 12.00-14.00 grupy zorganizowane

10. Warsztaty w nowoczesnym laboratorium Małopolskiego Centrum Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii w Miękini (w celu umówienia grup kontakt 32 763 27 49, dojazd we własnym zakresie) W programie warsztatów: jak zbudować kolektor słoneczny, jak działają ogniwa fotowoltaiczne, wykorzystanie energii wiatru i wody, przyczyny i zapobieganie niskiej emisji.

11. Spotkanie dla laureatów konkursu plastycznego dla przedszkoli pn. Przygody Ognika z Dymonem. Termin 27.11.2017 godz. 10-11

Scroll to Top