NiskaEmisjaWielkaSprawa2017

Niska emisja – wielka sprawa, czym dymi komin sąsiada 2017

W listopadzie w ramach akcji “Niska emisja – wielka sprawa, czym dymi komin sąsiada” prowadziliśmy kampanię, skierowaną do mieszkańców Gminy Chrzanów w każdym wieku, która miała na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza spowodowanego niską emisją poprzez podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie proekologicznych sposobów ogrzewania i korzyści płynących dla ludzkiego zdrowia oraz […]

Niska emisja – wielka sprawa, czym dymi komin sąsiada 2017 Czytaj więcej »

Niska emisja – wielka sprawa, czym dymi komin sąsiada 2017 – zapowiedź

By przeciwdziałać zanieczyszczeniom powietrza, których źródłem są kominy domów jednorodzinnych, kamienic i lokalnych kotłowni, w listopadzie realizujemy kampanię pn. “Niska emisja – wielka sprawa, czym dymi komin sąsiada”. Jej celem jest pokazanie korzyści zdrowotnych i społecznych wynikających z eliminacji źródeł niskiej emisji. W ramach akcji powstały plakaty i ulotki. Ogłaszamy

Niska emisja – wielka sprawa, czym dymi komin sąsiada 2017 – zapowiedź Czytaj więcej »

Scroll to Top