Z przyjemnością donosimy, że otrzymaliśmy dofinansowanie do dwóch bibliotecznych projektów!

Po raz kolejny złożyliśmy wnioski do dwóch programów: Partnerstwo dla książki oraz Promocja czytelnictwa i… znów się udało!

1. Białe kruki

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Partnerstwo dla książki 2022. Rodzaj zadania: prowadzenie działań animujących czytelnictwo w bibliotekach publicznych. Kwota dofinansowania: 23.000 zł.

Działania skierowane do najmłodszych czytelników i ich opiekunów skupią się w czterech blokach tematycznych:

  • Ze świecą szukać – wydarzenia bezpośrednio związane z literaturą i bogactwem języka polskiego
  • Niebieskie ptaki – działania artystyczne związane z różnymi dziedzinami kultury i sztuki, pobudzające kreatywność i wyobraźnię
  • Kaszka z mlekiem – spotkania i warsztaty edukacyjne związane m.in. z naukami ścisłymi, promowanie literatury popularnonaukowej wśród najmłodszych
  • Jak na skrzydłach – działania promujące zdrowy styl życia i literaturę związaną z tą szeroka tematyką

    Białe kruki, czyli m.in. spotkania, warsztaty, wystawy, pokazy, konkursy, realizować będziemy zarówno w Bibliotece Głównej – w Oddziale dla Dzieci, jak i w filiach bibliotecznych.

2. Wiejski TREK - literackie i kulturowe oblicza wsi

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Promocja czytelnictwa 2022. Rodzaj zadania: wydarzenia literackie i promocja nowości wydawniczych. Kwota dofinansowania: 12.600 zł.

Wiejski TREK to szereg działań skierowanych do różnych grup wiekowych, mających na celu promocję polskiej literatury współczesnej przedstawiającej różne oblicza polskiej wsi. Działania skupimy wokół wsi, którą przedstawimy jako miejsce bogate kulturowo i wartościowe dla otoczenia, zachęcimy do zaangażowania społeczność lokalną.

Projekt składać będzie się z czterech bloków tematycznych:
TRADYCJA
REKREACJA
EDUKACJA
KULTURA
w ramach których realizujemy m.in. warsztaty, wykłady i spotkania służące popularyzacji literatury.
Projekt realizowany będzie w Bibliotece Głównej oraz w filiach w Balinie, Luszowicach, Płazie i Pogorzycach.

Przewiń do góry