Pamiętając o historii idziemy w przyszłość – Wieczornica Patriotyczna

Pamiętając o historii idziemy w przyszłość – Wieczornica Patriotyczna

Zapraszamy chóry, zespoły, solistów do współpracy przy przygotowaniu wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Chrzanowie Wieczornicy Patriotycznej, która odbędzie się 10 czerwca 2022 r.

W ramach projektu przewidywana jest organizacja wydarzenia, podczas którego – między innymi – wykonane zostaną na żywo wybrane pieśni patriotyczne lub piosenki związane z historią Polski w połączeniu z oprawą multimedialną. Do współudziału będzie zachęcana także publiczność, wśród której znajdą się dorośli, seniorzy, dzieci i młodzież. Całość ma posiadać charakter edukacyjny, promować patriotyzm, popularyzować walory artystyczne i wychowawcze pieśni oraz piosenek żołnierskich i patriotycznych.

Zgłoszenia – wraz z własną propozycją wybranych pieśni – można dokonać za pośrednictwem formularza.

W ten sposób razem stworzymy wirtualny śpiewnik do pobrania ze strony Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie, w którym poprzez piosenki opowiemy historię walki o niepodległą Polskę, najważniejszych wydarzeniach historii Polski, walce o odzyskanie i utrzymanie państwowości.

W razie potrzeby Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie może dostarczyć materiały źródłowe – archiwalne śpiewniki – do zaczerpnięcia inspiracji. Osoby zainteresowane prosimy o wiadomość pod adresem: regionalia@mbp.chrzanow.pl Wiadomość należy zatytułować ŚPIEWNIK.

Na zgłoszenia czekamy do 6 maja 2022 (piątek) włącznie. Z wykonawcami skontaktujemy się po zakończeniu naboru.

Plakat promujący projekt Pamiętając o historii idziemy w przyszłość – Wieczornica Patriotyczna

W projekcie można uczestniczyć także na inne sposoby:

zgłaszając postać, wydarzenie historyczne za pośrednictwem formularza – wybór należy uzasadnić.

zgłaszając propozycję pieśni patriotycznej lub piosenki związanej z historią Polski za pośrednictwem formularza – wybór należy uzasadnić.

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.

Scroll to Top