Zapytanie ofertowe z dnia 05.05.2022. Przedmiot zamówienia: „Wykonanie membrany uszczelniającej na południowej części dachu biblioteki”

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie membrany uszczelniającej na południowej części dachu biblioteki

Zapytanie ofertowe, formularz oferty, wzór umowy, z dnia 05.05.2022r.

PDF 230 KB

Odpowiedź na zapytanie oferenta:

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści zastosowanie membrany polimocznikowej na zimno jako hydroizolacji dachu papowego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie położenie membrany polimocznikowej na zimno Polyurea R.

Scroll to Top