Chrzanów znany i nieznany? – relacja

Chrzanów znany i nieznany? – relacja

Kustosz Marta Gawor zaprosiła uczestników na spacer w przestrzeni i czasie. Na trasie od ul. Krakowskiej (przy wiadukcie) w kierunku Centrum zastanawiano się wspólnie, czy znamy nasze miasto? Rozmawiano o codzienności mieszkańców i zmianach jakie zaszły w krajobrazie. Po drodze można było dowiedzieć się czegoś więcej m.in. o historii ostatniego zabytkowego domu mieszczan chrzanowskich oraz parafii pw. św. Mikołaja w Chrzanowie.

Dziękujemy za udostępnienie fotografii do relacji Panu Gaworowi.

Spacer zorganizowano w ramach zadania „Biblioteka po sąsiedzku”, z cyklu „Spacery po sąsiedzku”, realizowanego z projektu BLISKO – Biblioteka | Lokalność| Inicjatywy| Społeczność| Kooperacja| Oddolność|. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Scroll to Top