Konkurs na inicjatywy lokalne promujące czytelnictwo

Konkurs na inicjatywy lokalne promujące czytelnictwo

Masz pomysł na promocję czytelnictwa? Weź udział w konkursie i zdobądź do 12 000 zł na realizację swojej inicjatywy.

Twój projekt musi realizować następujące cele:

  • wzmocnienie potencjału Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie jako instytucji jednoczącej społeczność lokalną, poprzez angażowanie jej w aktywne uczestnictwo w działania kulturalne i promujące czytelnictwo
  • rozwijanie lokalnych partnerstw, w których wiodącym podmiotem jest biblioteka jako przestrzeń do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej,
  • włączenie nowych środowisk w działalność biblioteki i aktywizacja społeczności lokalnej,
  • odkrywanie i rozwijanie kulturotwórczego potencjału mieszkańców,
  • wspólna realizacja zgłoszonych inicjatyw lokalnych obejmujących proczytelnicze działania kulturalne przyczyniające się do rozwoju aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze mieszkańców.

Wnioski należy składać wybierając jedną z 4 (słownie: czterech) wartości projektu do sfinansowania:
I – wartość projektu 3000 zł
II – wartość projektu do 5000 zł
III – wartość projektu do 7000 zł
IV wartość projektu do 12 000 zł

Ważne terminy:
Termin składania wniosków upływa 29 marca 2023 roku godz. 20:00.
Wybór inicjatyw nastąpi do 14 kwietnia 2023 roku wraz z podaniem wyników na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach społecznościowych.
Termin realizacji wybranych w konkursie inicjatyw: od 24 kwietnia do 31 października 2023 roku.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin konkursu na  inicjatywy lokalne – Projekty Edukacyjno-Animacyjne promujące czytelnictwo w ramach zadania „Biblioteka Po Sąsiedzku”
Zał. 1 Formularz zgłoszenia na inicjatywę lokalną

Organizatorem i koordynatorem Konkursu na inicjatywy lokalne jest Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie z siedzibą przy ul. Władysława Broniewskiego 10 C, 32-500 Chrzanów. Konkurs jest częścią zadania „Biblioteka po sąsiedzku” realizowanego w ramach Kierunku interwencji 4.1 BLISKO – Biblioteka / Lokalność / Inicjatywy / Społeczność / Kooperacja / Oddolność Priorytet 4 Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

Plakat konkursu na inicjatywy lokalne promujące czytelnictwo
Belka z logami projektu BLISKO 2023
Scroll to Top