Program

Program

 I DZIEŃ – 15 listopada 2018
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHRZANOWIE – ul. Broniewskiego 10 C, 32-500 Chrzanów    

9:30 – 10:00
Rejestracja uczestników
10:00 – 10:30
Otwarcie Forum wraz z wernisażem wystawy „Zapomniane dziedzictwo”
10:30 – 12:00
Dziedzictwo kulturowe w animacji. Wystąpienia prelegentów


Teresa Jankowska – Dziedzictwo kulturowe – animacja – tożsamość

dr Wacław Idziak – Nieoczywiste dziedzictwo a rozwój lokalny

Tomasz Wrona – Animacja tradycji w środowisku

12:00 – 13:00

Wystąpienia prelegentów

dr  Wojciech  Momot  – Krakowskie  ślady  Józefa  Piłsudskiego  (życie  codzienne i  działalność niepodległościowa)

Aleksander Babiński – Komitety Narodowe oraz Koła Ligi Kobiet NKN na terenie powiatu chrzanowskiego
w latach 1914-1918

Jacek Sypień – Jan Jarno – olkuski strażak, społecznik i autor pamiętników

13:00 – 14:00Lunch
14:00 – 15:30

Wystąpienia prelegentów

Piotr Rygus – VfR Königshütte / AKS Chorzów – transformacja od niemieckiego klubu sportowego do jednej z najciekawszych drużyn piłkarskich Polski międzywojennej

Iwona Brandys – Domu Kultury w Szczakowej w latach 1928 -1987, czyli działalność artystyczna placówki od Zdzisława Krudzielskiego do Zofii Głębockiej. Z cyklu: Dziedzictwo artystyczne miasta Jaworzna na pograniczu śląsko – małopolskim

dr Wojciech Momot – Antoni Stawarz (1889-1955) – zapomniany bohater krakowskiej
Niepodległości

 

Robert Garstka – Szczekociny – kultura ludowa. Stań badań etnograficznych

Joanna Grzeszczuk, Żaneta Bednarz – prezentacja rocznika „Małopolska”

15:30 – 16:30
Panel dyskusyjny
16:30 – 17:00
 
17:00 – 18:00

Przerwa kawowa

Zwiedzanie Chrzanowa, oprowadza Kamil Bogusz

II DZIEŃ – 16 listopada 2018
MUZEUM – NADWIŚLAŃSKI PARK ETNOGRAFICZNY W WYGIEŁZOWIE I ZAMEK LIPOWIEC, ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice
Wstęp wolny

9:00 – 9:30Otwarcie drugiego dnia Forum Regionalnego
9:30 – 12:00

Wystąpienia prelegentów

Grzegorz Orłowski – Aglomeracja krakowska – zarys rozwoju krakowskiego regionu miejskiego

dr Andrzej Szczypka – Walki o Lwów i Galicję Wschodnią w 1918 – 1919 r. w świetle prasy lokalnej Zagłębia Dąbrowskiego i Częstochowy

Michał Zajda – Społeczność żydowska w Krakowie w okresie międzywojennym

prof. dr hab. Dariusz Nawrot – Powstanie na Nowym Śląsku 1806/1807 – początek drogi Zagłębia Dąbrowskiego
do niepodległości

Anna Latko – Serafińska, Wojciech Wyzina – Współistnienie kultur w Niepodległej

12:30 – 13:30Lunch
13:30  – 14:30Podsumowanie II Forum Regionalnego.
14:30 – 15:30Zwiedzanie Skansenu