Rejestracja uczestników

PROSIMY
O REJESTRACJĘ UCZESTNIKÓW DO

14.11.2018

„Patriotyzm, obywatelskość, państwowość. Małopolanie i Górnoślązacy w dobie Niepodległej”

Uczestnicy zobowiązani są do uiszczenia opłaty uczestnictwa w forum w wysokości 20 zł. Opłata w przypadku udziału w jednym dniu forum nie ulega zmianie.

Dane do przelewu
Numer konta: 50 8444 0008 0000 0081 9279 0001
Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
Wygiełzów, ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice
województwo małopolskie