REJESTRACJA PRELEGENTÓW

PROSIMY
O REJESTRACJĘ PRELEGENTÓW DO

17.10.2018

„Patriotyzm, obywatelskość, państwowość. Małopolanie i Górnoślązacy w dobie Niepodległej”

Zapraszamy do zgłaszania referatów osoby zajmujące się lokalną i regionalną historią zawodowo oraz pasjonatów, którzy chcieliby przedstawić spostrzeżenia z zakresu zagadnień politycznych, militarnych i kulturowych dotyczących pogranicza Małopolski i Śląska w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku.

Podczas konferencji chcielibyśmy zwrócić uwagę nie tylko na wielkich przywódców i masowe organizacje, ale także na regionalnych działaczy i lokalne stowarzyszenia kształtujące patriotyczne postawy w okresie zaborów. Pragniemy przypomnieć ludzi dbających o naszą kulturę i oświatę w czasach niewoli oraz tworzących struktury odrodzonego po I wojnie światowej państwa polskiego.
Forum może stać się przyczynkiem do budzenia zainteresowania historią w wymiarze lokalnym, a przede wszystkim przybliżyć wydarzenia i postacie dotąd marginalizowane lub wręcz nieznane.

Prelegenci będą proszeni o przysłanie tekstów swoich wystąpień w celu publikacji.

Prelegenci są zwolnieni z opłaty uczestnictwa w forum.