Solidarni w niepodległości

Grafika projektu Solidarni w niepodległości

Rozpoczynamy realizację projektu „Solidarni w niepodległości”. W okresie od czerwca do października 2020 roku zostanie przygotowanych wiele działań skierowanych do mieszkańców Małopolski i Górnego Śląska upamiętniających i przybliżających wydarzenia, postaci i zjawiska z czasu przemian ustrojowych lat 1980-1990 w Polsce i regionie, począwszy od powstania Solidarności po pierwsze wolne wybory samorządowe.

Dzięki dotacji zostanie zorganizowana akcja zbierania materiałów: informacji, nagrań, relacji, wspomnień, mająca na celu pozyskanie i zachowanie pamiątek z tego okresu. Uczestnicy akcji będą mogli wziąć udział w spotkaniach w formie warsztatów aktywizujących, podczas których wypracowana zostanie koncepcja wystawy. Zebrane materiały zostaną wykorzystane do realizacji wystawy, katalogu oraz udostępnione w Internecie. Opracowane zostaną scenariusze warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz przeprowadzony konkurs. Podsumowanie projektu nastąpi podczas forum regionalnego „Między Małopolską a Górnym Śląskiem, które odbędzie się 22-23 października 2020.

Bieżące informacje o projekcie będą prezentowane na dedykowanej stronie internetowej projektu “Solidarni w niepodległości” – www.mbp.chrzanow.pl/solidarni

Projekt "Solidarni w niepodległości" otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura - Interwencje 2020".

Loga organizatora i partnerów projektu Solidarni w niepodległości
Scroll to Top