„Solidarni w niepodległości”

Zapraszamy do udziału w  projekcie, który ma na celu przybliżenie problematyki powstania „Solidarności” i pierwszego okresu jej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z rozwojem tego ruchu wśród mieszkańców regionu i ich udziałem w przemianach ogólnopolskich.

AKCJA POSZUKIWANIA

Zapraszamy wszystkich mieszkańców ziemi chrzanowskiej do udziału w akcji poszukiwania materiałów związanych z przemianami ustrojowymi w latach 1980–1990, ze szczególnym uwzględnieniem powstania Solidarności oraz samorządu. Poszukujemy dokumentów (ulotek, plakatów, pamiątek, fotografii, prasy), informacji, nagrań, relacji i wspomnień.

Prośbę o przejrzenie swoich archiwów kierujemy do historyków, regionalistów, kolekcjonerów, pasjonatów, świadków historii oraz wszystkich, którzy chcą zaangażować się w pomoc w realizacji projektu „Solidarni w Niepodległości”.

Zebrane materiały zostaną zdigitalizowane i zwrócone w nienaruszonym stanie właścicielom, a następnie trafią do Cyfrowego Archiwum Ziemi Chrzanowskiej. Na ich podstawie powstanie wystawa i katalog, którą zaprezentujemy w przestrzeni miasta. Uczestnicy akcji będą mogli pomóc w przygotowaniu materiałów i ich prezentacji.

Konkurs "Opowieści o niewolności" plakat

KONKURS

Konkurs zorganizowany w dwóch kategoriach: dla dorosłych oraz dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat. Dorosłych zapraszamy do opisu swoich wspomnień. Natomiast młodzież zachęcamy do wykonania pamiętnika na podstawie rozmów z rodzicami, dziadkami i innymi dorosłymi. Czekamy na prace konkursowe w formie epickiej wypowiedzi: literacki opis wspomnień (pamiętnik, opowiadanie, reportaż, list, rozmowa, esej, odezwa, manifest).

FORUM REGIONALNE

Forum Regionalne „Między Małopolską a Górnym Śląskiem” odbędzie się 22-23 października 2020r. Do udziału w forum i zgłoszenia swoich referatów zapraszamy regionalistów, historyków, bibliotekarzy, etnologów, pracowników różnych instytucji nauki i kultury oraz osoby chcące się podzielić swoją wiedzą a także wspomnieniami dotyczącymi tematyki Forum Regionalnego „Solidarni w niepodległości”. Honorarium za przygotowanie 20 minutowego wystąpienia i przygotowania artykułu do druku wynosi 300 zł brutto.

Projekt Solidarni w niepodległości: otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2020”.

Informacji udziela: Dział Informacji Regionalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie: tel. 32 763 27 48, e-mail: regionalia@mbp.chrzanow.pl

Strona projektu „Solidarni w niepodległości” www.mbp.chrzanow.pl/solidarni

Strona Forum regionalnego www.mbp.chrzanow.pl/forumregionalne

Loga organizatora i partnerów projektu Solidarni w niepodległości
Scroll to Top