Zapytanie ofertowe – Modernizacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku głównym biblioteki.

Termin składania ofert upływa w dniu: 9 maja 2024 r. o godz. 12.00.

Ofertę (skan dokumentu podpisanego przez uprawnione osoby lub plik z podpisem elektronicznym) należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego: sekretariat@mbp.chrzanow.pl oraz sekretariat@biblioteka-chrzanow.pl z napisem w tytule wiadomości:

Zapytanie ofertowe – Modernizacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku głównym biblioteki.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca po przesłaniu oferty drogą elektroniczną, przed upływem terminu składania ofert, upewnił się, że jego oferta została skutecznie dostarczona do Zamawiającego. Informację na ten temat można uzyskać w godzinach 8.00 -14.00, w dni robocze od poniedziałku do piątku, pod numerem telefonu 32 763 27 52.

Nie dopuszcza się  ofert  dostarczonych  w  jakiejkolwiek  innej  formie.  
Oferty  dostarczone  w inny sposób, niż drogą e-mailową nie będą brane pod uwagę.

UWAGA! Liczy się data i godzina przesłania oferty na adres e-mailowy Zamawiającego: sekretariat@mbp.chrzanow.pl oraz sekretariat@biblioteka-chrzanow.pl

Modernizacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, zapytanie, formularz, wzór umowy

PDF 239 KB

Załącznik – Plan instalacji oświetlenia parter

PDF 13,7 MB

Załącznik – Plan instalacji oświetlenia piętro

PDF 16,4 MB

Załącznik nr 1 formularz oferty

DOCX 15,3 KB

Scroll to Top