Lokomotywy Niepodległości

to projekt realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie
w ramach programu „Pionierzy Polskiej Niepodległości” w kategorii Nauka i Modernizacja. Biblioteka jest laureatem konkursu zorganizowanego przez Instytut Pileckiego w Warszawie. Na realizację projektu otrzymaliśmy
20 000 zł. Projekt realizowany jest od kwietnia do 31 października 2019r.