Otwarte spotkania z mieszkańcami

W ramach projektu „Lokomotywy Niepodległości” Biblioteka organizowała otwarte spotkania z mieszkańcami powiatu chrzanowskiego. Do spotkań zachęcały plakaty rozwieszone na tablicach informacyjnych oraz w urzędach, instytucjach kultury i punktach informacji. Podczas indywidualnych spotkań były zbierane materiały archiwalne dotyczące Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce Fablok w Chrzanowie. Materiały te były wypożyczone w celu ich digitalizacji, a po wykonaniu kopii cyfrowej w nienaruszonym stanie zwracane właścicielom. Wszystkie zebrane i zeskanowane materiały zostały zamieszczone w Cyfrowym Archiwum Ziemi Chrzanowskiej.

Odbyło się 13 spotkań. Zostało zebranych 341 fotografii, 64 dokumenty, 5 czasopism. Archiwalia te zostały wykorzystane przy tworzeniu wystaw z okazji 100-lecia założenia Fabloku w Chrzanowie.

Cyfrowe Archiwum Ziemi Chrzanowskiej to baza zdigitalizowanych materiałów archiwalnych dotyczących ziemi chrzanowskiej. Zawiera fotografie, dokumenty, listy, wspomnienia itp., które są udostępniane do celów edukacyjnych czytelnikom, regionalistom i poszukującym wiedzy o regionie.

Zajęcia realizowane przez chrzanowską bibliotekę w ramach projektu LOKOMOTYWY NIEPODLEGŁOŚCI – program PIONIERZY POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI.

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.