PARA-da-da zakończyła projekt „Lokomotywy Niepodległości”

19 października odbył się happening regionalny PARA-da-da, który zakończył kilkumiesięczny projekt „Lokomotywy Niepodległości”, organizowany w bibliotece we współudziale ze Stowarzyszeniem Stacja Chrzanów oraz Muzeum w Chrzanowie . Projekt jest częścią programu „Pionierzy Polskiej Niepodległości” realizowanego przez Instytut Pileckiego w Warszawie.

Przedsięwzięcie utrzymane było w klimacie lat 20. i rozpoczęło się na Chrzanowskim Rynku. Uczestnicy – mieszkańcy miasta, osoby związane niegdyś zawodowo z Fabryką Lokomotyw Fablok, uczniowie chrzanowskich szkół, słuchacze UTW w epokowych strojach przeszli korowodem: Aleją Henryka, ul. Sienną, ul. Fabryczną, aż pod Fabrykę Lokomotyw i Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie. Na kolejnych przystankach – stacjach na trasie korowodu, uczestnicy realizowali regionalne scenki historyczne przybliżające założenie Fabryki Lokomotyw Fablok, działalność zakładu, jej głównych założycieli i konstruktorów oraz ważniejsze wydarzenia związane z historią przedsiębiorstwa. Zakończenie parady miało miejsce w Powiatowym Centrum Edukacji, gdzie punktem kulminacyjnym był przyjazd Prezydenta Ignacego Mościckiego (na pamiątkę jego wizyty w Fabloku), który przywitał zgromadzony tłum i wygłosił pozdrowienie do mieszkańców Fabloku: „Witam wszystkich zebranych i bardzo dziękuję za zaproszenie do Chrzanowa, miasta w którym powstała Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce. W wolnej Polsce, niepodległej. Fabryka, która już jest dumą polskiego przemysłu metalowego, dumą inżynierów, konstruktorów i robotników tu zatrudnionych. Składam wyrazy szacunku i uznania dla założycieli fabryki, panów Piotra Drzewieckiego, Stanisława Karłowskiego, Władysława Jachalskiego i Leopolda Wellisza oraz bankom polskim, które finansowo wsparły to przedsięwzięcie. Wierzę, że będą was dobrze wspominać następne pokolenia, nawet za sto lat. Dziękuję władzom miasta za umożliwienie powstania fabryki i życzliwość w jej rozwoju. Gratuluję dyrekcji, kadrze kierowniczej, konstruktorom, inżynierom, wspaniałym tokarzom i wszystkim pracownikom wyprodukowania już 200 parowozów. Życzę wam dalszego, wspaniałego rozwoju Fabryki. Niech wasza praca dobrze służy niepodległej Polsce, rozsławia jej imię i przynosi chwałę polskim konstruktorom i rzemieślnikom. Niech Bóg ma w opiece Fablok! Wszystkiego dobrego dla Chrzanowa!” Tam podsumowano projekt, a w salach odbyły się mistrzowskie pokazy. Na szkolnym boisku miał miejsce quest wiedzy o Fabloku i posiłek dla uczestników. Całości towarzyszyła oprawa muzyczna orkiestry dętej „Gryfnioki”. W wydarzeniu wzięło udział ok. 250 osób.

Trasa:

Stacja 1 : Chrzanowski Rynek – otwarcie PARA-da-dy


Stacja 2: Aleja Henryka – Muzeum w Chrzanowie – budowniczy Fabryki Lokomotyw w trakcie prac


Stacja 3: Aleja Henryka – Urząd Miejski w Chrzanowie – Kazimierz Zembrzuski wraz ze swoim zespołem projektowym

 
Stacja 4: Aleja Henryka – Bank Spółdzielczy – Francuski komitet wręcza złoty medal za Pm36-1


Stacja 5: Aleja Henryka – Urząd Stanu Cywilnego – podróż Luxtorpedą do Zakopanego


Stacja 6: Aleja Henryka – Punkt Informacji Turystycznej – okres II Wojny Światowej; zmiana polskiej nazwy – „Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsc” na „OBERSCHLESSISCHE LOKOMOTIVWERKE AG KRENAU O/SCHL” przez niemieckich żołnierzy


Stacja 7: Aleja Henryka – Biblioteka Pedagogiczna – okres powojenny; zmiana nazwy zakładu na „FABRYKA LOKOMOTYW IM. F. DZIERZYŃSKIEGO W CHRZANOWIE”


Staja docelowa: ul. Fabryczna – Powiatowe Centrum Edukacji – przyjazd Prezydenta Mościckiego w asyście kawalerii

Źródło: Chrzanowska Telewizja Lokalna

Źródło: https://przelom.pl

 Partnerzy:

  • Stowarzyszenie Stacja Chrzanów
  • Muzeum w Chrzanowie im. I. i  M. Mazarakich

Współpraca:

  • Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie
  • I LO w Chrzanowie: grupa młodzieży w epokowych strojach przygotowana przez nauczucielki: Olgę Piotrowską i Aleksandrę Marzec
  • Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie
  • Towarzystwo Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej im. Witolda Pileckiego
  • Zbigniew Klatka – Teatr Ludowy Tradycja w Okleśnej
  • Maryla Kramarczyk