KORDYNATORZY

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie pełni funkcje biblioteki powiatowej dla powiatu chrzanowskiego. Szeroko pojmowana działalność edukacyjno-­kulturalna z wykorzystaniem nowych technologii i różnorodnych form wpisuje się w strategię działania biblioteki, która odpowiadając na potrzeby środowiska i czytelników stara się przygotowywać atrakcyjną ofertę kulturalną wykraczającą poza tradycyjne zadania biblioteki. Poza realizacją głównych zadań statutowych związanych z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów, biblioteka posiada bardzo szeroką ofertę działań o charakterze szkoleniowym, edukacyjnym i kulturalnym, skierowaną do społeczności lokalnej. W Dziale Informacji Regionalnej tworzone jest bogate zaplecze źródłowe dla regionu dzięki pozyskiwaniu i gromadzeniu wszelkich dokumentów związanych z powiatem chrzanowskim, które są bezcennym źródłem informacji o życiu społeczno-kulturalnym, ekonomicznym i historycznym regionu. Biblioteka przygotowuje i realizuje regionalne projekty i przedsięwzięcia sprzyjające budowaniu tożsamości lokalnej i regionalnej propagując wśród mieszkańców idee wolontariatu i pracy na rzecz dobra wspólnego. Wiele z tych projektów realizowane jest przy czynnym udziale lokalnej społeczności. W ramach działań mających na celu zachowanie i propagowanie dziedzictwa kulturowego Biblioteka prowadzi Cyfrowe Archiwum Ziemi Chrzanowskiej, organizuje wykłady Wszechnicy Chrzanowskiej na temat regionu (w tym historii zakładów przemysłowych). Jest organizatorem, wspólnie z Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach i Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec,  Forum Regionalnego „Między Małopolską a Górnym Śląskiem”. Biblioteka prowadzi także działalność wydawniczą z zakresu historii regionu. W ramach Biblioteczki Regionalnej Ziemi Chrzanowskiej ukazały się m.in Atlas historyczny ziemi chrzanowskiej z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Historia os. Kąty czy Dzieje rodziny Sroków. Działając aktywnie na rzecz lokalnego środowiska Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie prowadzi miejskie kampanie edukacyjne i happeningi dotyczące ekologii i niskiej emisji oraz kampanię Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Jest partnerem Małopolskiego Instytutu Kultury w projekcie edukacji kulturowej Synapsy. Organizuje dla mieszkańców Chrzanowa i okolic zajęcia edukacyjne w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców, Małopolskiego Festiwalu Innowacji oraz Małopolskiego Tygodnia Przedsiębiorczości. W 2018 r. była partnerem Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego współorganizując zwiedzanie zabytkowego pieca kręgowego typu Hoffman na terenie byłego Zakładu Wapienniczego w Płazie. Biblioteka jest laureatem m.in. I i III miejsca oraz wyróżnienia w konkursie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Mistrz Promocji Czytelnictwa. W 2017 r. biblioteka zdobyła I miejsce w Małopolsce i IV miejsce w Polsce w rankingu bibliotek Rzeczpospolitej i Instytutu Książki. Różnorodność realizowanych działań zbudowała duże doświadczenie i bogate zaplecze w postaci kapitału społecznego.

Anna Siewiorek – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie
Tel. 32-763-27-52  e-mail: sekretariat@mbp.chrzanow.pl

Olga Nowicka – Kierownik Działu Promocji Biblioteki i Upowszechniania Czytelnictwa
Tel. 32-763-27-55  e-mail: promocja@mbp.chrzanow.pl

Małgorzata Zbroszczyk – Kierownik Działu Informacji Regionalnej
Tel. 32-763-27-48  e-mail: regionalia@mbp.chrzanow.pl

Ewelina Deluga – Kierownik Oddziału dla Dzieci
Tel. 32-763-27-53  e-mail: dzieciecy@mbp.chrzanow.pl