Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie

Dział Czytelń
i Multimediów

czytelnia@mbp.chrzanow.pl | tel. 32 763 27 49
multimedia@mbp.chrzanow.pl | tel. 32 763 27 50
ul. Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów

Małopolska Noc Naukowców

Główną ideą imprezy jest popularyzacja nauki wśród mieszkańców Małopolski, przybliżenie dzieciom i młodzieży zawodu naukowca, a także zachęcenie ich do wyboru kariery naukowej. Począwszy od pierwszej edycji, Koordynatorem Małopolskiej Nocy Naukowców (MNN) jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Dzięki ścisłej i efektywnej współpracy z partnerami z regionu – uczelniami, instytutami i firmami badawczymi, szkołami średnimi i innymi instytucjami naukowymi – co roku udaje się zaproponować uczestnikom niezwykle ciekawy program wydarzenia.

Artykuły

#MałopolskaNocNaukowców
Scroll to Top