Dział Promocji
Biblioteki i Upowszechniania Czytelnictwa

promoja@mbp.chrzanow.pl | tel. 32 763 27 55

Noc Bibliotek / Noc z książką

NOC BIBLIOTEK to ogólnopolska kampania czytelnicza, której organizatorem jest Centrum Edukacji Obywatelskiej. To święto bibliotek i czytania – podczas którego w niekonwencjonalny sposób zachęcamy do korzystania z zasobów bibliotek jako najbardziej otwartych i dostępnych instytucji kultury, z bogatą ofertą dla osób w każdym wieku, łączących ludzi, w lokalnych centrach żywej kultury i edukacji. Chrzanowska biblioteka każdego roku włącza się w tę akcję z literackim projektem NOC z KSIĄŻKĄ, skierowanym do młodzieży. To literackie przedsięwzięcie biblioteka realizuje wspólnie z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkolnych. Odział Chrzanów oraz ze Szkołą Podstawową nr 1w Chrzanowie i Szkołą Podstawową nr 10 w Chrzanowie. Podczas Nocy uczniowie chrzanowskich szkół toczą literackie bitwy w potyczkach i konkurencjach: literackich, plastycznych, wiedzy, sprawnościowych, filmowych i innych… wszystko po to aby zdobyć NAGRODĘ DYREKTORA BIBLIOTEKI – STATUETKĘ MĄDREJ SOWY. Koordynator: Olga Nowicka / Dział Promocji

Artykuły

#NocBibliotek, #NoczKsiazka
Scroll to Top